Od dnia 1 marca 2016 roku, Szkoła Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działa jako Agent Firmy Inwestycyjnej, domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacja

o zakresie czynności Agenta Firmy Inwestycyjnej

Działając w imieniu Szkoła Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Walońskiej 7/66, 50-413 Wrocław („Agent”), na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014, poz. 94 z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”), niniejszym informuję, iż Agent jest agentem firmy inwestycyjnej – domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa („Q Securities”) oraz jest uprawniony do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities następujących czynności:

 • składania wskazanym przez Q Securities potencjalnym inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities,
 • przekazywania inwestorom lub klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities,
 • przyjmowania od inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem,
 • przyjmowania od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities, oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
 • udzielania inwestorom i klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities.

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Agent nie przyjmuje jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), na rzecz których Q Securities świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Q Securities na rzecz tych osób.
 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (PSF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (EPEF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Implus

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Asy Obligacji

Inne Dokumenty Open Life

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

     

    CLOSE

     

    Informacje

    Dokumenty

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      Anthony Robbins

     Millions and Dragons

     Success & Change

      

     Procedura Sprzedazy Szkoleń Mateusza Grzesiaka

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      


       

      CLOSE
      Pobierz materiały dla - Arkley II

       

      Informacje

      Dokumenty

       

      Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
      Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

       

      CLOSE

      Myślisz o inwestycji?

      Skontaktuj się z nami!

      x

      Zadzwoń, wyślij SMS o treści "INWESTYCJA"
      pod numer 786 843 743,

      Skontaktujemy się z Tobą w 24 h.