Contact Form Shortcode Error: Using shorcode attributes requires the PHP sessions setting to be enabled on the Advanced tab in form settings.

INWESTYCJA ALTERNATYWNA

EQUES DEBITUM

Inwestycje w wierzytelności – zarabiaj niezależnie od koniunktury!

To tzw. fundusz sekurytyzacyjny nabywający z dyskontem portfele przeterminowanych wierzytelności masowych (detalicznych). Źródło wyników oraz przedmiot inwestycji czynią z tej inwestycji przewidywalne oraz bardzo atrakcyjne narządzie dywersyfikacji portfela inwestora.

Podstawowe informacje:

Horyzont inwestycyjny: od jednego roku

Próg wejścia: 40 tys. EURO

Poziom ryzyka: – umiarkowany

 

Dodatkowe informacje:

  • Atrakcyjna stopa zwrotu (11,63% za ostatnie 12 miesięcy)
  • Możliwość skutecznego prognozowania stopy zwrotu (dzięki określonej cenie, za którą nabywany jest portfel wierzytelności oraz na podstawie doświadczenia w wycenie i odzyskiwaniu wierzytelności)
  • Powtarzalność wyników (stali oferenci, stosujący stabilne systemy oceny kredytobiorców oraz restrykcyjne rekomendacje KNF)
  • Wynik funduszu niezależny od koniunktury na rynkach o przepływów spekulacyjnych
  • Realne i zdywersyfikowane aktywa (fundusz nabywa portfele detaliczne masowe – aktywem funduszu są dziesiątki tysięcy tytułów egzekucyjnych – realne niefinansowe aktywa)
  • Ograniczone ryzyko niewypłacalności
  • Automatyczna realizacja zysku

Chcesz poznać szczegóły? Wypełnij formularz.

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby przedstawić szczegóły lub umówić spotkanie.