INWESTYCJA ŚREDNIOTERMINOWA

Polisolokata AXA – INWESTYCYJNY

Zainwestuj swoje pieniądze i śpij spokojnie!

Najbezpieczniejszy
sposób na osiąganie zadowalających zysków

↓ Wyślij zgłoszenie

 

Podstawowe informacje:

 
Okres trwania inwestycji: min 3 lata

Minimalna wpłata jednorazowa: 10 000 zł

Poziom ryzyka: – bezpieczny

 

Dodatkowe informacje:

 

  • Aktywa lokowane głównie w udziałowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne
  • Kierowane do osób, które akceptują umiarkowane ryzyko związane z inwestycją oraz poszukują płynnej inwestycji i stopy zwrotu przekraczającej wartość inflacji.

 

Jesteś zainteresowany lub masz pytania? Wyślij zgłoszenie.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!