Sprawdź klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych podawanych podczas rozmów telefonicznych
Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem danych osobowych podawanych przez Państwa podczas rozmów telefonicznych jest Szkoła Inwestowania SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Szkołę Inwestowania w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest realizacja działań podjętych na Państwa prośbę (np. zorganizowanie spotkania z doradcą, przesłanie materiałów dotyczących oferty / modelu Szkoły Inwestowania na życzenie klienta). Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę lub też wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania Posiadają Państwo prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
– wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia działań realizowanych na Państwa prośbę. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się w polityce prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
Szkoła Inwestowania SA
ado@szkolainwestowania.pl
Dane inspektora ochrony danych:
szkolainwestowania@inspektor-danych.info

 

Centrala firmy

Adres korespondencyjny

Szkoła Inwestowania S.A.

ul. Walońska 7/66
50-413 Wrocław

Dane rejestrowe

NIP: 897-176-48-33

REGON: 021315776
KRS: 0000608563
Wysokość kapitału zakładowego: 117 846,80 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS

E-mail kontaktowy

e-mail: biuro@szkolainwestowania.pl

Telefon kontaktowy

71 330 74 18

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: szkolainwestowania@inspektor-danych.info

Mapa dojazdu