ZUS, OFE czy moje własne inwestycje?

31 lipca 2014r. kończy się nam wybór, czy mamy swoje pieniądze, przekazywane w formie składek na system emerytalny, podzielić do ZUS i OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) czy, nic nie robiąc, zostawić wszystko w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

650

Może brutalnie powiem, lecz jest to całkowita prawda – to nie jest żaden wybór!

Na wysokość mojej emerytury będzie to miało małe znaczenie, aczkolwiek będzie miało.  Na moją emeryturę przekazywane jest 19,52% z mojego wynagrodzenia w postaci składki na fundusz emerytalny. Z czego, obecnie (od 1 lutego 2014r.), składka ta dzielona jest:

  • 2,92% odprowadzane jest przez ZUS do wybranego przeze mnie OFE,
  • 16,60% pozostaje w ZUS (4,38% jeszcze z tej składki gromadzone jest na subkoncie w ZUS).

Z oficjalnych szacunków wynika, że emerytura obecnych 30-latków stanowić będzie najwyżej 30 proc. ostatniej pensji. Dlaczego tylko tyle? Ponieważ tak jest zbudowany system emerytalny, który, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nie jest obowiązkiem Państwa wobec obywateli, a jedynie jego przywilejem (7.02.2006r.)

W praktyce składki, które są przez nas obecnie wpłacane są redystrybuowane do obecnych emerytów, co oznacza, że na naszym koncie emerytalnym nie ma środków! Istnieje tylko zobowiązanie Państwa ograniczone do wysokości zapisanej kwoty.

Także obecny wybór ZUS czy OFE, dla mnie to żaden wybór, tym bardziej, że w ustawie zostało też zapisane, iż w przypadku wybrania wpłacania przeze mnie składki do OFE, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego ma zadziałać tzw. „suwak”, czyli środki z OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS, a ZUS w tym samym czasie zaprzestanie odprowadzać składki do OFE. Co w praktyce oznacza, że środki zgromadzone w OFE trafią i  tak ostatecznie do ZUS. Gdy w momencie przejścia na emeryturę nie będę miała uzbieranej kwoty, aby ZUS mógł mi wypłacić emeryturę minimalną (od 1 marca 2014r. jest to  844,45 zł brutto), to ZUS podwyższy ją do tej kwoty, czyli na rękę dostanę  655,09 zł, pod warunkiem przepracowania odpowiedniej liczby lat, dla mnie, czyli kobiety to obecnie 20 lat. Dla mężczyzn to 25 lat. Od 2022r. będzie to 25 lat bez względu na płeć.

Czy wobec tego wybór pomiędzy ok. 700 zł (przy wpłacaniu składek tylko do ZUS) a ok. 800 zł (przy wpłacaniu składek do ZUS i OFE) to jest wybór? Oczywiście różnica 100 zł jest kwotą, pod warunkiem, że ZUS będzie miał z czego wypłacać te emerytury.

Ja wolę jednak sama zadbać o swoją przyszłość i te dodatkowe pieniądze, które ewentualnie dostanę z ZUS, niech będą miłym dodatkiem zamiast jedynym źródłem utrzymania.

Poniżej podaję najbardziej potrzebne informacje przy wyborze OFE:

  • oświadczenie w formie papierowej jest dostępne w każdej placówce ZUS (wykaz adresów: http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1866 ),
  • oświadczenie można też wysłać poprzez pocztę,
  • oświadczenie można też złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) : http://pue.zus.pl

W każdym przypadku można uzyskać wsparcie KONSULTANTÓW Centrum Obsługi Telefonicznej (COT):

KONTAKT

Centrum Obsługi Telefonicznej

801 400 987* – numer przeznaczony do obsługi połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych
22 560 16 00* – numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych.

Konsultanci są dostępni:
w dni robocze pon. – pt.: godz. 7.00 – 18.00
Automatyczny System Informacyjny dostępny:
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
* opłata za połączenie zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora

Obecnie podjęty wybór  ZUS lub OFE można zmienić za 2 lata, a więc w 2016r., potem będzie taka możliwość co 4 lata.

Jeśli ktoś jest jeszcze optymistą co do wysokości swojej przyszłej emerytury, polecam przeczytać

List Otwarty do Ubezpieczonych w ZUS,

napisany przez byłego Prezesa Rady Nadzorczej  ZUS (2006-2007r.):http://www.blog.gwiazdowski.pl/index.php?subcontent=1&id=21

Beata SawickaAutor: Beata Sawicka
Doradca ds. Inwestycji
email: beata.sawicka@szkolainwestowania.pl
tel: 508 232 272

Dodaj komentarz