Parametry inwestycji
Strategia
Początek inwestycji
Koniec inwestycji
Kwota
Składka
Dzień wpłaty składki
Wyniki inwestycji
Wykres przedstawia wartość portfela zarządzanego według algorytmu SI oraz same wpłaty. Można zobaczyć, jak zachowuje się inwestycja w czasie. Jeżeli zdefiniowałeś cel oszczędzania, zielone pole umiejscawia czas, kiedy zostanie on osiągnięty.

Wykres przedstawia wartość portfela zarządzanego według algorytmu SI w porównaniu do bechmarków. Można zobaczyć, jak zachowują się inwestycje w czasie.

Suma wpłat:

Wartość portfela SI na koniec okresu:

Stopa zwrotu:

Średnioroczna stopa zwrotu:

Wykres pokazuje wartość portfela zarządzanego według algorytmu SI w zależności od sumy wpłat. Jest prostoliniowy, jeżeli algorytm nie zarabia, czyli wartość portfela może zostać przyrównana do wartości portfela SI. Im większy kąt nachylenia prostej, tym większy zysk przynosi algorytm.

Wykres prezentuje różnicę między portfelem zarządzanym algorytmem SI a samymi wpłatami. Różnica jest wyliczana dla każdej wpłaty. Jeżeli algorytm zarabia, to punkty znajdują się powyżej poziomej osi.

Historia inwestycji


Instrument Udział [%] Wartość jednostek [PLN]