artykuł portfel oportunistyczny szeroki-01

Życiowe okazje czasami znajdują nas same, ale znacznie częściej to my musimy się za nimi rozejrzeć. Jedną z takich okazji, którą warto dojrzeć, zanim zrobią to inni, są inwestycje w obiecujące rynki.

Zobacz, jak Portfel Oportunistyczny autorstwa Szkoły Inwestowania pozwala wykorzystywać potencjał wzrostów gospodarek całego świata, przed którymi stoją największe szanse rozwoju.

Jak zachowuje się przeciętny Inwestor?

Większość początkujących inwestorów zaczyna swoje inwestycje od analizy wykresów. Niestety często zdarza się tak, że niedoświadczony inwestor kupuje, właśnie wtedy, gdy rynek przestaje już wzrastać. Po pierwszych spadkach, wycofuje się, aby nie stracić więcej.

Po pewnym czasie, na jego skrzynkę mailową trafiają analizy pokazujące ponadprzeciętne zyski jakie można było osiągnąć, gdyby pozostał w rynku, z którego wyszedł. I tu pojawia się dylemat. Wchodzić na rynek ponownie, czy też nie?

Często pod wpływem emocji i poczucia niezrealizowanych zysków taki inwestor decyduje się ponownie zainwestować. Niestety ma takie „szczęście”, że znów trafia na koniec wzrostów, przez po raz kolejny traci. Czuje się zawiedziony i postanawia zakończyć przygodę z inwestowaniem.

Inaczej jest z Portfelem Oportunistycznym.

Zacznijmy od konkretów – czyli wyników:

+28,18%

Tyle wynosi średnia roczna stopa zwrotu „Portfela Oportunistycznego” w okresie wzrostów.
(dane z dnia 31-12-2014, źródło: obliczenia własne)

Czym jest Portfel Oportunistyczny?

Rolą nadrzędną tego portfela jest angażowanie się w te regiony świata, które według oceny analityków stanowią gospodarkę z potencjałem (tzw. niedoszacowaną lub niedowartościowaną). W tym podejściu brane są pod uwagę rynki, które historycznie notowały nie najlepsze wyniki oraz są jeszcze niedocenione przez Inwestorów.  Powinno to przełożyć się na wzrosty na giełdach poszczególnych krajów.

Rynki oportunistyczne są to kraje lub regiony, w których giełdy od ostatniego kryzysu nie osiągnęły jeszcze takiego samego poziomu rozwoju jak ich własne gospodarki realne. Niektóre z nich nie były na tyle skorelowane (powiązane) z rynkiem amerykańskim czy europejskim, że po kryzysie z 2007 roku w porównaniu do ww. gospodarek rozwijały się szybciej, ale rodzime indeksy nie przebiły jeszcze poziomów z początku kryzysu.

Więcej korzyści niż zysk

Oprócz atrakcyjnego potencjału zysków, inwestycja w Portfel Oportunistyczny charakteryzuje się również:

  • dywersyfikacją zainwestowanych aktywów; 
  • bardzo dobrym stosunkiem zysku do ryzyka;
  • wykorzystaniem unikatowego rozwiązania na rynku zwanym Rebalancingiem ®

Spadki oraz wzrosty na rynkach kapitałowych często uzależnione są od bieżącej kondycji danej gospodarki oraz od perspektyw dalszego rozwoju jakie przed nią stoją. Można zaobserwować, że giełdy często uwzględniają napływające informacje na temat danej gospodarki zdecydowanie szybciej niż dane ujrzą światło dzienne. Dlatego każdego dnia analizujemy bieżące informacje napływające do serwisów informacyjnych, analizujemy plotki czy rozmawiamy ze specjalistami. Nie skupiamy się wyłącznie na danym rynku lecz każdego dnia przeszukujemy kolejne regiony w celu znalezienia potencjalnych wartości które uznamy, za warte inwestycji.

REBALANCING® – jak to działa?

Dodatkowo, ograniczaniu zmienności wartości portfela ma służyć funkcja będącą elementem strategii, zwana rebalancingiem. Jest on dokonywany raz na kwartał. Strategia ta pomoże w kontrolowaniu zysków oraz bezpieczeństwa portfela bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Rebalancing co 3 miesiące wyrównuje udział poszczególnych funduszy w portfelu, aby zachować ich pierwotną strukturę. Pozwala to na konsekwentną realizację długoterminowych celów inwestycyjnych.

Fundusze Akcyjne mają za zadanie wypracować wysokie stopy zwrotu. Fundusze Obligacji natomiast mają ochraniać zyski. Jeżeli fundusze akcyjne będą kontynuowały spadki, to raz na kwartał Rebalancing odsprzeda odpowiednią część funduszu obligacji, aby zakupić taniejące jednostki funduszy akcji i uśrednić ich cenę nabycia, aby w przyszłości przyniosły jeszcze większy zysk. Natomiast, jeżeli fundusze akcyjne będą wzrastać, to Rebalancing raz na kwartał odsprzeda odpowiednią część funduszy akcji a zrealizowane zyski zachowa i ochroni w funduszu obligacji.

Pokazują to świetnie poniższe wykresy prezentujące przebieg inwestycji w fundusze akcyjne i obligacyjne z wykorzystaniem funkcji Rebalancing® oraz bez:

wykres portfel oportunistyczny-01-01

Jak pokazuje powyższy wykres, w analizowanym okresie (1997-03-01 do 2014-12-31) Portfel Globalny Oportunistyczny z wykorzystaniem funkcji Rebalancing® charakteryzował się zdecydowanie mniejszą zmiennością przy podobnej stopie zwrotu wygenerowanej przez Portfel bez zabezpieczenia.

Czerwona linia przedstawia historyczne zachowanie portfela z udziałem w 100% rynku akcji bez zastosowania Rebalancingu® oraz kontroli Działu Analiz. Niebieska linia pokazuje zachowanie się portfela gdzie część akcyjna ma 60% udziału w portfelu, pozostałą (40%) stanowi część obligacyjna (bezpieczna).

Ile można zyskać?

Od początku 2015 roku przez cały styczeń Portfel Globalny Oportunistyczny przyniósł swoim Klientom dodatnią stopę zwrotu na poziomie 4,82%. W tym samym czasie Indeks WIG20 osiągnął stopę zwrotu na poziomie zaledwie 1,08%.

Wniosek: inwestując w Portfel Globalny Oportunistyczny Inwestor otrzymuje potencjał zysku atrakcyjniejszy od tego co daje rynek rodzimy. Portfel nie skupia się na jednym regionie lecz stara się wyszukiwać nowe cele i obszary inwestycyjne, które w przyszłości powinny przełożyć się na dodatnie stopy zwrotu dla swoich Klientów. Dla wielu inwestorów jest to bardzo dużą zaletą.

Nie oznacza to jednak, że wybór dobrego funduszu do Portfela Globalnego Oportunistycznego jest prosty.

W co obecnie inwestuje Portfel

Azja Południowo-Wschodnia stanowi jedną z najszybciej rozwijających się regionów w dzisiejszym świecie. Rynkom azjatyckim będzie sprzyjał przede wszystkim popyt wewnętrzny, jak również wdrażanie reform w poszczególnych gałęziach gospodarczych. Innym czynnikiem działającym na korzyść Emerging Markets (rynków wschodzących) może być poprawa sytuacji globalnej gospodarki.  Trzeba jednak pamiętać, że do analizy rynków wschodzących, które charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, należy podejść selektywnie. Nie wszystkie gospodarki mają szanse na wysoki rozwój. Najlepiej przygotowane, by odnieść sukces są Indie i Chiny.

Wierzymy, że szybki wzrost gospodarczy utrzyma się w nadchodzącym roku, co wpłynie pozytywnie na wzmocnienie finansów krajowych oraz fundamentów gospodarczych, które powinny przełożyć się na regionalne rynki kapitałowe.

Zmiany jakie miały miejsce na scenie politycznej w Azji, w okresie ostatnich lat i spowodowały wprowadzenie reform gospodarczych, powinny dać inwestorom wiele powodów do optymizmu. W szczególności dużo pozytywnych zmian czeka mniejszych i początkujących przedsiębiorców, dla których zdjęto bariery rozpoczęcia działalności.

Wzrosty PKB

emergimg asia vs. emerging and developmant markets

Źródło: Franklin Templeton Inv., IMF, Szkoła Inwestowania

Rys. 7. Prognozy wzrostu PKB dla wybranych regionów

Wiele rynków azjatyckich głównie Chiny, Indie, Indonezja i Korea Południowa, ogłosiły lub podjęły się wprowadzenia znaczących reform, różniących się szczegółami, ale generalnie mających na celu likwidację biurokratycznych barier i wspieranie przedsiębiorczości. Popularne stają się również reformy zmierzające do zbilansowania źródeł wzrostu działalności gospodarczej dotyczącej eksportu i przemysłu ciężkiego.

Kraje Pacyfiku

Wraz z silnym rozwojem oraz wzrostem PKB w krajach azjatyckich dodaliśmy fundusz, który stanowi idealne uzupełnienie o brakujące państwa z Azji. Old Mutual Pacific Equity Fund w skład którego wchodzą dodatkowo Chiny (Hong Kong), Singapur, Korea Południowa oraz Australia będzie uzupełnieniem pełnej ekspozycji na Azję oraz Australię i Oceanię.

W 2014 roku, Korea Południowa rozpoczęła trzyletni plan, który ma za zadanie przyciągnięcie inwestorów, koncentrując się na innowacyjności i zmniejszeniu biurokracji dla przedsiębiorstw. W ramach kreatywnej gospodarki przeznaczono środki, które mają za zadanie wspierać przedsiębiorczość na początku jej powstawania, czyli inwestowanie w start-up’y z naciskiem na projekty w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dodatkowo przygotowano odpowiednie ulgi podatkowe oraz wizy dla inwestorów zagranicznych, dostarczono ofertę konkurencyjnych kredytów państwowych oraz stworzono specjalne inkubatory zapewniające dostęp do wysokiej technologii.

Kolejnym czynnikiem wspierającym przedsiębiorczość jest zobowiązanie do ograniczenia biurokracji w kluczowych branżach usługowych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, finanse, turystyka i oprogramowanie. Głównie branża opieki zdrowotnej oraz usługi powinny wspierać wzrost gospodarczy w najbliższych latach.

Polska

W kraju sytuacja gospodarcza pozostaje stabilna z perspektywą poprawy w 2015 roku. Ostatnie dane wprowadziły nieco zamieszania na temat danych GUS dotyczących dynamiki PKB w III kwartale (+3,3%). Mamy jednak nadzieję, że w perspektywie najbliższych miesięcy dynamika PKB ponownie zacznie przyspieszać, co byłoby pozytywne dla naszej giełdy, szczególnie dla tzw. małych i średnich przedsiębiorstw szerokiego rynku.

Złoto

Uważamy, że potencjał na złocie jest ogromny. Świadczy o tym kilka istotnych aspektów, które wskazują jednoznacznie, w którym kierunku złoto powinno zmierzać w przeciągu najbliższych lat. Zauważyliśmy, że od początku roku trend został zachowany i coraz więcej krajów w dalszym ciągu skupuje duże ilości złota. W ostatnim czasie Holandia postanowiła swoje rezerwy złotowe przenieść z amerykańskiego FED do swojego skarbca. Produkcja w takich krajach jak Chiny, Indie czy Rosja znajduje pełne zapotrzebowanie ze strony własnego rządu i obywateli.

Dzięki dużej różnorodności rynków, w które inwestujemy wraz z nowym doborem funduszy mamy szansę wykorzystać potencjał najciekawszych gospodarek świata. Przypominamy również, że Dział Analiz i Inwestycji Kapitałowych Szkoły Inwestowania cały czas śledzi kierunki rozwoju rynków światowych i zgodnie z Algorytmem SISI będzie reagował na aktualne trendy o czym informujemy naszych inwestorów drogą mailową oraz SMS.

Co zyskują inwestorzy?

Dzięki grupowemu charakterowi inwestycji, każdy z nas może być uczestnikiem wymiany biznesowej o wartościach miliardów złotych, co nie byłoby możliwe, gdybyśmy działali samodzielnie.

Tym samym, inwestor otrzymuje również:

  • Możliwość brania udziału w zyskach na rynkach niedostępnych dla inwestorów indywidualnych o wysokiej stopie zwrotu z aktywów.
  • Dywersyfikację swoich aktywów. Zarabia na wzroście wartości aktywów w krajach rynków wchodzących charakteryzujących się ogromnym potencjałem wzrostu.
  • Dostęp do strategii oportunistycznej.

Ile pieniędzy potrzebujesz?

Inwestycja dostępna już od 20.000 zł jednorazowo.

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zaciekawił Cię temat inwestycji w Portfel Globalny Oportunistyczny i chcesz dowiedzieć się jak skutecznie w nie inwestować, zamów bezpłatne konsultacje w Szkole Inwestowania!

Otrzymasz możliwość rozmowy z naszym Ekspertem.

OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ PORADĘ »

Dodaj komentarz