edukacja-dziecka-ile-kosztuje

Każdy rodzic chce zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy start w dorosłe życie, dlatego coraz więcej rodziców decyduje się na zajęcia dodatkowe dla dzieci. Rozwijają one nie tylko pasje najmłodszych, ale także wykształcające odpowiednie umiejętności przydatne w nieustannie  pędzącym do przodu świecie.

Zmiana goni zmianę

Gospodarka, systemy komunikacji i handel zmieniły swoją orientację. Jeszcze piętnaście lat temu  dzieci uczęszczające na dwa języki obce w ramach zajęć dodatkowych były postrzegane jako pokrzywdzone przez chorą ambicją rodziców.

Dzisiaj nikogo nie dziwią grupy kilkulatków uczące się hiszpańskiego, portugalskiego, a czasami nawet chińskiego. Ich rodzice doskonale wiedzą, że za kilka lat znajomość takich języków jak angielski czy niemiecki będzie niewystarczająca.

Dobre wykształcenie to szybki start kariery zawodowej

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie przygotowanym przez Eurostat i Eurydice „Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012” absolwenci wyższych uczelni wchodzą na rynek o wiele szybciej (średnio do 5 miesięcy) niż osoby mające ukończoną wyłącznie szkołę średnią (7,4 miesiąca).

Wyższa edukacja jest coraz droższa.

Ten sam raport wskazuje także na ciągle rosnące koszty uzyskania wykształcenia wyższego w przeliczeniu na jednego studenta, które w latach 2000 – 2008 wzrosły o 34%. Przy zachowaniu tego trendu, a nie powinniśmy się spodziewać niczego innego, systematycznie, w przyszłości, koszty edukacji będą wzrastać.

Tylko pięć państw UE nie pobiera żadnych opłat od studentów. Jedynie w Danii, Szkocji, Grecji, Szwecji i na Malcie studenci zwolnieni są z uiszczania opłat administracyjnych i za czesne. W Polsce tylko studenci studiów dziennych uczelni państwowych  nie płacą czesnego, co jednak najprawdopodobniej ulegnie zmianie – prace ustawodawcze w  tym zakresie prowadzone są już od lat. A i tak nie wszystko w szkołach wyższych jest za darmo. Studenci są zobligowani do uiszczania opłat administracyjnych i końcowych, które z roku na rok  też systematycznie wzrastają.

Ile kosztują studia w Polsce?

Jak podaje portal Money.pl, powołując się na badania GUS, wychowanie jednego dziecka w Polsce do 18 roku życia kosztuje około 194 tys. zł. Zapewnienie wyższego wykształcenia to kolejne 64 tys. zł. Są to kwoty przybliżonych, minimalnych kosztów utrzymania i edukacji.W Warszawie dającej nieograniczony dostęp do oferty szkoleń i kursów dodatkowych koszt utrzymania dziecka jest o 30% wyższy niż w przypadku osoby dorosłej.

Wcześniejsze planowanie popłaca!

Edukacja naszego dziecka to wydatki „przyszłe, pewne”. Dlatego też warto pomyśleć o zgromadzeniu kapitału na ten cel jak najwcześniej. Regularne odkładanie nawet niewielkich sum pieniędzy, umiejętnie inwestowanych i efektywnie zarządzanych, zabezpieczy przyszłą edukację dziecka. Pozwoli jednocześnie bez wyrzeczeń i niepotrzebnego stresu posłać dziecko na dobrą uczelnię, nawet w odległym mieście.

Gdyby zaś okazało się, że zaistniała możliwość i potrzeba kontynuowania edukacji na uczelni zagranicznej, lub pociecha wybrała droższe studia, lepiej jest mieć do dyspozycji przynajmniej część wymaganej kwoty, niż nie mieć zupełnie nic.

Odkładanie do skarpety NIE jest dobrym pomysłem

Jak pokazują historyczne doświadczenia, odkładanie pieniędzy „do skarpety” (w tym oczywiście trzymanie w banku na niskooprocentowanym rachunku a vista, poniżej stopy inflacji), przekłada się bezpośrednio na obniżenie ich realnej wartości, co jest działaniem, które możemy porównać do systematycznego wyrzucania części kapitału na śmietnik…

Aby zgromadzić kapitał rzędu 64 tys. zł na koncie bankowym powinniśmy przez 15 lat co miesiąc odkładać po 355 zł.

Tymczasem wykorzystując odpowiednie instrumenty rynku finansowego w postaci inwestycji regularnych tą samą kwotę 64 tys. zł uzyskamy wpłacając składkę miesięczną w wysokości 200 zł przez 13 i pół roku. Jeśli przedłużymy tę inwestycję o kolejne pół roku uzyskamy kwotę 71 869,99 zł. Przy założeniu 12% stopy zwrotu, historycznie osiąganej przy inwestycjach długoterminowych niskiego ryzyka.

Wykres 1- 14lat200zl

Jeśli potrzebujemy zgromadzić kapitał w krótszym czasie wystarczy podnieść wysokość miesięcznej składki.

Przykładowo, gdy dziecko będzie rozpoczynało karierę uniwersytecką za 8 lat, powinniśmy już inwestować miesięcznie 500 zł.

Wykres-2--12lat210zl

Innym elementem, który pozwoli nam zgromadzić kapitał szybciej jest zwiększenie stopy zwrotu poprzez wybór większej ilości funduszy akcyjnych w ramach portfela. Jeśli tylko stopa zwrotu zwiększy się do 15% zgromadzimy 68 tyś zł w ciągu 12 lat wpłacając miesięcznie 210 zł. Jak widać zwiększając składkę miesięczną o 10zł i inaczej strukturyzując portfel inwestycyjny skracamy okres inwestycji o dwa lata.

Wykres-3--8lat500zl

Świadome budowanie kapitału na poczet przyszłych, pewnych inwestycji jest więc kluczowe dla zachowania stabilności domowego budżetu i komfortu psychicznego.

Powyższe wyliczenia uwzględniają wszystkie opłaty pobierane w trakcie trwania inwestycji, a założone stopy zwrotu bazują na wynikach aktywnego zarządzania przy użyciu Algorytmu SISI przy podobnym horyzoncie inwestycyjnym.

Wiemy już, że budując kapitał na edukację swoich dzieci warto go systematycznie pomnażać i efektywnie inwestować.

Gdzie i w jaki sposób budować kapitał?

Odpowiedź na to pytanie nie jest już tak oczywista.  Większość z nas wybiera najprostsze rozwiązania – lokaty bankowe, których oprocentowanie nie jest już tak atrakcyjne jak kiedyś. Pozwalają one bowiem jedynie na zabezpieczenie kapitału przed utratą jego realnej wartości nabywczej (inflacją).

Jak wybrać bardziej zyskowne narzędzie inwestycyjne?

Dobre narzędzie inwestycyjne to takie, które jest odpowiednio dopasowane do:

  • indywidualnych potrzeb,
  • predyspozycji,
  • stanu wiedzy,
  • zasobów inwestora.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie narzędzia dobrać w Twoim przypadku, aby osiągnąć swoje cele szybciej, skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w Szkole Inwestowania.

Zamów je wypełniając formularz dostępny pod poniższym przyciskiem:

Umów bezpłatne konsultacje »

kinga-kowalska-100Kinga Kowalska
Doradca ds. Inwestycji

kinga.kowalska@szkolainwestowania.pl
+48 509 550 869