Rząd kieruje kontrowersyjny projekt opodatkowania FIZ do poprawy!


Dzięki zdecydowanej reakcji środowiska, przede wszystkim w obronie inwestorów indywidualnych, którzy nabywają certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, opodatkowanie FIZ ma się ograniczyć jedynie do konstrukcji wykorzystywanych do unikania opodatkowania.

Nie znamy jeszcze ostatecznego kształtu poprawek, jednak wydaje się, że wszystkie fundusze skierowane do inwestorów detalicznych, które zajmują się działalnością stricte inwestycyjną, jak fundusze aktywów publicznych (inwestujące w akcje, obligacje, instrumenty pochodne), fundusze aktywów niepublicznych (np. inwestujące w projekty z rynku nieruchomości, czy wierzytelności B2B), czy fundusze sekurytyzacyjne, nie będą opodatkowanie CIT.

Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz potwierdza nasze przypuszczenia w zakresie intencji ustawodawcy. Pierwotny projekt nowej ustawy prawdopodobnie ujrzał światło dzienne zbyt szybko, bez konsultacji z ekspertami. Dobrze, że ostatecznie i strona rządowa i rynek są gotowi do rozmów i wypracowania kompromisu.

Artykuł na ten temat można przeczytać również na jednym z branżowych portali internetowych:

http://www.pb.pl/4645283,88759,poslowie-poprawia-wlasne-bledy

Łukasz Dybek
Investment Portfolio Manager
Makler Papierów Wartościowych (nr 3110)

Dodaj komentarz