rodzina 500+

Szybkie za i przeciw 500+

I stało się. Mamy program 500+. Może nie jest to świadczenie na każde dziecko, czyli zakres początkowo zapowiadany, ale jest, po ciężkich bojach. Można zadać sobie pytanie, czy było warto przez tyle miesięcy toczyć burzliwe dyskusje i walczyć o zamknięcie państwowego budżetu?

Z punktu widzenia ekonomii w skali makro trudno jeszcze powiedzieć, czy wpływ na gospodarkę będzie pozytywny, czy negatywny. Żeby komuś dać, komuś trzeba zabrać. Zatem z jednej strony mamy tzw. ‘podatek bankowy’, który obciąża bankowe i ubezpieczeniowe instytucje finansowe oraz zapowiadany podatek od sieci wielkopowierzchniowych. Eksperci w większości są zgodni, że z tego punktu widzenia wpływ na gospodarkę będzie negatywny. Z drugiej jednak strony, bezpośrednia wypłata świadczeń z programu 500+ w tak dużej skali oznacza zwiększenie siły nabywczej konsumentów, zwiększenie zdolności kredytowej i spłacalności zadłużenia, wyższe poczucie bezpieczeństwa dużej grupy społecznej, która te pieniądze gdzieś wyda lub zainwestuje. A to z kolei szansa na wzrost sprzedaży producentów wielu dóbr i usług, a więc wyższe wpływy do budżetu z podatków pośrednich i CIT.

Wróćmy do istoty – nasze dzieci w dyskusji

No dobrze, ale większość z Was czytając ten artykuł zadaje sobie pewnie pytanie, a co mnie tak naprawdę obchodzą problemy w skali makro? Czy ja nakarmię swoje dzieci i wyposażę mieszkanie wzrostem PKB? Pewnie nie i chociaż wpływu realnej gospodarki na nasze codzienne życie może nie odczuwamy wprost, to dla większości z nas najważniejsze jest życie tu i teraz oraz problemy życia codziennego.

Skoro tak, to dostaję te 500zł i co dalej? Kiedyś prof. Bartoszewski powiedział, że „(…) są w życiu rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca. Nie zawsze to co warto się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca, warto.” Te słowa przyszły mi na myśl, gdy zastanawiam się nad ideą programu 500+. Na pewno warto w pierwszym momencie wydać wszystkie te pieniądze, oby tylko nasze dzieci chociaż w części na tym skorzystały. Przecież to dla nich. Ale jeśli to dla nich, to czy skonsumowanie tych pieniędzy w całości, a tak pewnie by chciały one same, będzie najlepszym rozwiązaniem? Może warto tu i teraz, ale czy to się opłaca? Skoro to pieniądze dla naszych dzieci, to jak najlepiej możemy je spożytkować z korzyścią dla nich? Rozwiązanie leży pewnie gdzieś po środku. Wyposażmy je w narzędzia, kursy, wsparcie, by mogły jak najlepiej się rozwijać i były szczęśliwe. Z drugiej jednak strony wyobraźmy sobie swój start w dorosłe życie. Część z nas miało zapewne duże wsparcie od rodziców, mieszkanie, środki finansowe na studia. Inni pewnie tego nie mieli. Jak by wyglądało nasze życie, rozwój, początek kariery zawodowej, gdybyśmy otrzymali na start 100.000zł na studia, czy wkład własny do mieszkania? A może za kwotę niewiele większą kupilibyśmZrzut ekranu 2016-06-16 09.48.47y małe mieszkanie za gotówkę, zaczynając życie bez kredytu hipotecznego? A może mając poczucie bezpieczeństwa i takie zaplecze finansowe, śmielej realizowalibyśmy własne marzenia i zakładali biznesy? Jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić? Co byś zrobiła/-ił, otrzymując na start 100-150 tys. zł? Tych może jest wiele, ale niewielu z nas pewnie miało takie możliwości. Warto przy tych rozważaniach zadać sobie pytanie, co zatem warto rzeczywiście zrobić z tymi pieniędzmi? I jak to zrobić, by się opłaciło, naszym dzieciom? Czy program 500+ i jego wdrożenie, jest warte mojego dziecka?

Zrzut ekranu 2016-06-16 09.52.36Na pewno tak, dlatego można zastanowić się i spróbować oszczędzić te dodatkowe 500zł lub część tej kwoty, zgodnie z możliwościami. Zgodnie z wyliczeniami Centrum im. Adama Smitha koszt wychowania jednego dziecka w Polsce do osiągnięcia 18 roku życia mieści się w przedziale od 176 tys. do 190 tys. zł[1]. Domyślam się, że duża część tych wydatków to koszt edukacji i innych potrzeb które wzrastają wraz z rozwojem dziecka. Kulminacja obciążeń finansowych rodziców w związku ze wsparciem dzieci często ma miejsce w okresie studiów, co już w przytaczanych wyliczeniach nie było uwzględniane. Postanowiłem sprawdzić, jak można się do tego przygotować i ile pieniędzy można zgromadzić, inwestując systematycznie niewielkie kwoty.

Symulacji kilka – czyli czy warto coś odłożyć

Zrzut ekranu 2016-06-16 09.55.07Postanowiłem sprawdzić, jaki kapitał można zbudować z dodatkowych pieniędzy na dziecko z programu 500+, w zależności od kwoty inwestycji, czasu oszczędzania i potencjalnej stopy zwrotu. Symulację przeprowadziłem dla dwóch kwot, 250zł i 500zł zakładając, że nie zawsze wszystko będziemy w stanie odłożyć. Warto zauważyć, że to ile ostatecznie uzbieramy, zależy od kilku czynników.  Po pierwsze oczywiście konsekwencja, jeśli nie będą to wpłaty systematyczne, nie możemy liczyć na zadowalające efekty. Po drugie czas, zgodnie z zasadami matematyki finansowej. Im dłuższy czas oszczędzania lub inaczej, im wcześniej zaczniemy odkładać na interesujący nas cel dla dziecka, tym mniej wysiłku będziemy musieli włożyć w to przedsięwzięcie. Określając to bardziej precyzyjnie, będziemy musieli wpłacić mniej kapitału do uzbierania określonej kwoty lub przy takiej samej kwocie wpłaconych środków osiągniemy znacznie lepsze efekty. Dzieje się tak dlatego, że im dłużej pieniądze pracują, tym więcej czasu mają na  wzrost wartości, a wypracowywane zyski są wielokrotnie reinwestowane i mamy efekt tzw. ‘procentu składanego’. Po trzecie ogromne znacznie ma również stopa zwrotu. Oczywiście im wyższa stopa zwrotu, tym wyższe odsetki, które są następnie reinwestowane, dzięki temu stanowią one duży udział w ostatecznie uzbieranej sumie kapitału w stosunku do wpłat. Wszystkie te czynniki zobrazuję wynikami symulacji, przedstawionymi na wykresach i w poniższych tabelach (nie są uwzględnione koszty inwestycji i podatki, stopy zwrotu brutto).


1

Zrzut ekranu 2016-06-16 09.56.57


2

Zrzut ekranu 2016-06-16 09.58.48


Jak widać z powyższych wyliczeń, zarówno czas oszczędzania, jak i stopa zwrotu mają duże znaczenie dla ostatecznego stosunku wpłaconego kapitału do wartości inwestycji na koniec okresu. Przy założeniu 18-letniego horyzontu inwestycyjnego i 8% stopy zwrotu możemy liczyć na podwojenie wpłaconego kapitału.

Wracając do istoty naszych rozważań, czy program 500+ jest wart Twojego dziecka. Czy warto pomyśleć o odłożeniu części środków na lepszy start naszych dzieci? I czy się to opłaca, albo co zrobić, by się opłacało? Przy chęci odkładania nie bez znaczenia pozostaje wybór formy oszczędzania, czyli instrumentów, które posłużą nam do gromadzenia i pomnażania kapitału. O tym przeczytacie w kolejnym artykule z tego cyklu – już wkrótce.

Łukasz Dybek

Investment Portfolio Manager, MPW (nr 3110)


[1] Raport „Koszty wychowania dzieci w Polsce w 2016”, Centrum im. Adama Smitha.

Dodaj komentarz