Każdy z nas coś posiada. Jesteśmy właścicielami domów, samochodów, gruntów, wyposażenia, praw (np. użytkowania), gotówki, inwestycji ale i zobowiązań takich jak długi i kredyty. Powinniśmy odpowiednio tym majątkiem zarządzać, czyli wiedzieć jakie mamy prawa i obowiązki wynikające z posiadania oraz jakie możliwości i zagrożenia są z nim związane.

zarządzanie-majątkiem

Własność samodzielna czy wspólna?

Możemy posiadać samodzielnie, we współwłasności, w częściach ułamkowych oraz we współwłasności łącznej. Samodzielnie posiadają osoby nie będące w związku małżeńskim lub po podziale majątku. Posiadając coś w częściach ułamkowych wiemy, jaki dokładnie udział stanowi naszą część majątku. Tym samym możemy nim samodzielnie zarządzać. O współwłasności łącznej mówimy w małżeństwie czy np. w spółce cywilnej. Oznacza to, że nie liczy się, kto zakupił daną rzecz do spółki czy majątku małżeńskiego, jest ona wspólna i nie można wyodrębnić części udziałów.

Najważniejsze, by tworząc majątek rodzinny czy firmowy wiedzieć, co jest naszym majątkiem osobistym, a co posiadamy łącznie z małżonkiem czy wspólnikiem w biznesie. Ważne są też zasady dziedziczenia ustawowego. Kiedy już to wiemy, możemy swobodnie nim zarządzać i planować jego losy na najbliższe lata oraz na wypadek naszej śmierci.

Dlaczego warto przyjrzeć się swojemu majątkowi?

Brak planu może skutkować:

 • sporami rodzinnymi toczonymi wokół majątku,
 • niesprawiedliwymi podziałami majątku,
 • sprawami sądowymi,
 • toczącymi się lata kłótniami,
 • a także bardzo często upadkiem biznesów.

Tymczasem polskie prawo umożliwia uregulowanie tych spraw w bardzo prosty sposób z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi prawnych tj. intercyza czy testament oraz finansowych: polisy ochronne, polisy ochronno-inwestycyjne i polisy inwestycyjne oparte na Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu tych narzędzi możemy stworzyć i wprowadzić w życie każdy plan dotyczący naszego majątku.

Najczęściej łączenie narzędzi prawnych i finansowych wykorzystywane jest po to, aby:

 • zabezpieczyć spółki przed upadłością i kłopotami majątkowymi  na wypadek śmierci wspólnika,
 • zapewnić sprawiedliwy podział majątku rodzinnego pomiędzy dziećmi,
 • wyłączyć część majątku z masy majątkowej i spadkowej,
 • zapewnić finansowanie zachowków,
 • zabezpieczyć partnerów w związkach nieformalnych,
 • stworzyć tani kapitał na wypadek własnej śmierci,
 • zabezpieczyć majątek przed niekorzystnymi skutkami dziedziczenia przez niepełnoletnie dzieci,
 • zapewnić finansowanie podatków,
 • stworzyć nieopodatkowany kapitał dla osób niespokrewnionych,
 • zabezpieczyć spłatę kredytu
 • oraz wiele innych.

Stworzenie dobrego planu finansowego wymaga pomocy wykwalifikowanego Doradcy oraz niekiedy Prawnika. Tylko osoba z odpowiednią wiedzą z zakresu Sukcesji Majątku może stworzyć bezpieczny plan zarządzania majątkiem. Taki, którego wykonanie będzie miało pozytywne skutki dla osób zainteresowanych. Należy pamiętać, że nieumiejętne połączenia narzędzi prawnych i finansowych może nie zadziałać  lub dawać niewłaściwe rezultaty. W kolejnej części opisuję jak efektywnie zarządzać majątkiem w związku partnerskim.

Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej sukcesji majątku lub planowania finansów osobistych zapraszam do kontaktu ze mną – chętnie pomogę.

Weronika Kołbuc

Autor: Weronika Kołbuc
Doradca ds. Inwestycji
Doradca ds. Sukcesji Majątkowej
www.sukcesjamajatkowa.pl

Dodaj komentarz