inwestycje-w-wierzytelnosci

Na rynku czyha wiele, często niezauważanych okazji. Jedną z nich są inwestycje w wierzytelności masowe (czyli: w niespłacone długi).

Przynoszą one stabilne zyski, niezależnie od koniunktury na giełdzie. W artykule wyjaśniamy, krok po kroku, na czym polega ten rodzaj inwestycji i dlaczego warto się nim zainteresować właśnie teraz.

Dla niecierpliwych – ile można na tym zarobić?

Zacznijmy od konkretów – czyli wyników:

+8,33%

Tyle wynoszą średnie stopy zwrotu funduszy inwestujących w wierzytelności masowe za ostatnie 12 miesięcy (dane z dnia 12-06-2015, źródło: analizy.pl).

Nie tylko zyski

Oprócz atrakcyjnego potencjału zysków, inwestycje w fundusze wierzytelności charakteryzuje również:

 • niewielka zmienność (wahania wartości inwestycji)
 • bardzo dobry stosunek zysku do ryzyka
 • niezależność od koniunktury na rynkach (w tym np. kryzysów).

Pokazują to świetnie poniższe wykresy prezentujące przebieg inwestycji w fundusze wierzytelności w porównaniu z najlepszym funduszem akcyjnym:

wykres-wierzytelności-subGO

Rys. Porównanie krzywej kapitału funduszy sekurytyzacyjnych z najlepszym funduszem akcyjnym.

Wniosek: inwestując w fundusze wierzytelności otrzymujesz potencjał zysku podobny do funduszy akcyjnych przy dużo spokojniejszym przebiegu inwestycji. Dla wielu inwestorów jest to bardzo dużą zaletą.

Być może, Drogi Czytelniku, myślisz teraz: “Skoro to takie atrakcyjne – to dlaczego wszyscy w to jeszcze nie inwestują!?”. Otóż, zgodnie z tym, co mówi Warren Buffet – gdy wszyscy będą w to inwestować, będzie już za późno…

Nie oznacza to jednak, że wybór dobrego funduszu wierzytelności jest prosty.
Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jak mądrze wykorzystać szanse jakie daje aktualnie ten rynek!
Możesz też otrzymać bezpłatną poradę u naszego Eksperta. Możesz ją zamówić tutaj

Kilka słów teorii na początek

Aby ułatwić zrozumienie mechanizmu zarabiania na wierzytelnościach, zacznijmy od wyjaśnienia dwóch określeń: “wierzytelność” i “sekurytyzacja”.

Czym jest wierzytelność?

Jest to uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, czyli np. spłaty kredytu na podstawie zawartej umowy kredytowej.

Czym jest sekurytyzacja?

Sekurytyzacja to metoda pozyskiwania kapitału, polegająca na wyemitowaniu papierów wartościowych (certyfikatów uczestnictwa) w oparciu o wyodrębnioną pulę wierzytelności masowych. Innymi słowy jest to proces zamiany masowych zobowiązań na papiery wartościowe.

Tym samym, dzięki sekurytyzacji, inwestor indywidualny (każdy z nas) ma możliwość wejścia w posiadanie długów innych osób oraz czerpania zysków z windykacji tych długów (które windykuje za inwestorów tzw. serwiser – o czym za chwilę).

Jak przebiega ten proces?

Proces inwestycyjny opiszemy na przykładzie wierzytelności bankowych (tych jest na rynku najwięcej).

1.     Bank udziela kredytów

Bank przeprowadza na rynku akcję kredytową, sprzedając konsumentom określoną ilość kredytów np. gotówkowych. Bank z góry zakłada, że pewna część tych kredytów nie zostanie spłacona (mimo to, osiągnie zysk).

2.     Bank wystawia niespłacane kredyty na sprzedaż

Kredyty, które mimo przeprowadzenia przez bank tzw. miękkiej windykacji nie są spłacane, stają się przedmiotem sprzedaży. Takie długi chętnie kupuje tzw. fundusz sekurytyzacyjny.

3.     Fundusz sekurytyzacyjny pozyskuje kapitał od inwestorów

Na zakup wystawionych przez bank puli wierzytelności fundusz pozyskuje kapitał od inwestorów (może to być każdy z nas). Otrzymują oni w zamian certyfikaty uczestnictwa w funduszu. Tym samym, inwestorzy po zakupie przez fundusz wierzytelności stają się ich właścicielami.

4.     Fundusz sekurytyzacyjny kupuje od banku pulę niespłacanych kredytów

Za zebrane od inwestorów środki, fundusz kupuje od banku portfel wierzytelności z bardzo dużym dyskontem (20-30% wartości zobowiązań). Najczęściej jest to portfel składający się z wielu wierzytelności o małej wartości nominalnej (kilka tysięcy złotych), zatem jest to dług, który będzie relatywnie łatwo ściągnąć.

5.     Serwiser ściąga długi zwiększając wycenę jednostek uczestnictwa

Serwiser to firma windykacyjna, posiadająca koncesję KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) na wycenianie i zarządzanie portfelami wierzytelności, z którym fundusz ma podpisaną umowę o stałej współpracy. Zajmuje się on windykacją wierzytelności zakupionych przez fundusz sekurytyzacyjny.

6.     Inwestorzy realizują zyski

Aby osiągnąć zyski, serwiser musi ściągnąć jedynie część zakupionych długów, ponieważ zostały one nabyte za cenę dużo mniejszą niż ich sumaryczna wartość (o czym pisaliśmy wcześniej). Inwestor sprzedając jednostki uczestnictwa po aktualnej cenie realizuje zyski z poczynionej inwestycji.

Cały proces przedstawia poniższy rysunek (numery odnoszą się do powyższych etapów procesu inwestycji)

inwestycje-w-wierzytelnosci-schemat-dzialania-650

Rys. Inwestycje w wierzytelności masowe – schemat działania i przepływu pieniądza.

Czy zarabianie na cudzych długach jest etyczne?

Niektórzy Klienci zastanawiają się czy inwestowanie w tego typu aktywa jest moralne, bo przecież ich zyski będą pochodzić z pieniędzy, które są windykowane od dłużników.

 1. Po pierwsze
  Spłacanie zaciągniętego długu powinno być, w naszej ocenie, tak samo naturalne jak płacenie za inne produkty i usługi (dłużnik podpisywał przecież stosowne zobowiązanie do spłaty kredytu).
 2. Po drugie
  Średnia wartość pojedynczego długu w funduszach, które wybieramy dla naszych Klientów są na poziomie kilku tysięcy złotych. Oznacza to, że statystyczny „Kowalski” w wyniku działań Serwisera nie traci majątku życia.
 3. Po trzecie
  Inwestor powinien traktować inwestycję w wierzytelności jak wymianę biznesową z funduszem, który ma w portfelu aktywa, mogące być wycenione (podobnie jak np. spółki czy surowce).
 4. Poza tym: bez względu na decyzje inwestorów, dług i tak będzie windykowany.

Korzyści dla banku

Dlaczego bank preferuje sprzedaż wierzytelności za ułamek ich wartości, zamiast bezpośrednio sprzedać go firmie windykacyjnej lub samemu przeprowadzić windykację?

 • Po pierwsze, bank sprzedając wierzytelności do funduszu korzysta z tarczy podatkowej (odpisuje sobie stratę od podatku dochodowego).
 • Kolejnym powodem, dla którego bank jest zainteresowany sprzedażą wierzytelności zamiast samodzielnie przeprowadzać windykację, jest wynikająca z przepisów prawa konieczność tworzenia rezerw finansowych w bilansie na tzw. złe długi”. Obniża to zysk banku i może wpływać na wycenę akcji banku na giełdzie.
 • Wreszcie bank, sprzedając wierzytelności oraz zwalniając rezerwy, otrzymuje gotówkę natychmiast i może od razu za odzyskane środki prowadzić dalszą działalność kredytową, czyli tzw. kreację pieniądza.

Co zyskują inwestorzy?

Dzięki grupowemu charakterowi inwestycji, każdy z nas może być uczestnikiem wymiany biznesowej o wartościach miliardów złotych, co nie byłoby możliwe, gdybyśmy działali samodzielnie.

Tym samym, inwestor otrzymuje również:

 1. Potencjalną stopę zwrotu na poziomie ok 10%, co przy aktualnym oprocentowaniu lokat (ok 3%) czyni inwestycję w wierzytelności bardzo atrakcyjną.
 2. Niezależność inwestycji od sytuacji na rynkach finansowych. Stopa zwrotu zależy od umiejętności i doświadczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz serwisera – nie posiada cech gry losowej, jak przy inwestowaniu w akcje.
 3. Przewidywalny zysk i przejrzystość inwestycji. Dzięki stabilnym systemom oceny kredytobiorców, oraz restrykcyjnym rekomendacjom Komisji Nadzoru Finansowego, portfele wierzytelności sprzedawane przez banki mają przewidywalną jakość.
 4. Ponadto, inwestycja w wierzytelności poprzez fundusz sekurytyzacyjny jest doskonałym sposobem na zróżnicowanie swojego portfela inwestycyjnego.

Przyszłość wierzytelności masowych

Jest to rynek o wielkim potencjale wzrostu. Z danych za I kwartał 2014 roku wynika, że łączna kwota zaległych płatności Polaków to 40,46 mld złotych i kwota ta rośnie w tempie około 200 milionów złotych na miesiąc (wzrost zanotowany w I kwartale 2014 roku to 1,6%).

Dzięki wprowadzeniu 1 stycznia 2010 roku tzw. e-sądu (Elektronicznego Postępowania Upominawczego), koszt dochodzenia roszczeń w sądzie zmniejszył się czterokrotnie! Dzięki e-sądowi bardzo zwiększyła się szybkość ich dochodzenia, a sądy cywilne zostały odblokowane. Spowodowało to bardzo dynamiczny rozwój rynku wierzytelności w Polsce. 

Od niedawna e-sąd procesuje długi przeterminowane nie więcej niż 3 lata, więc może to utrudnić ściągalność starszych długów. Przy wyborze konkretnego funduszu sekurytyzacyjnego wartozwrócić uwagę na stopień przeterminowania długów, które posiada dany fundusz.

Podsumowując

Fundusze wierzytelności to:

 • ciekawa alternatywa dla lokat bankowych i obligacji dla osób szukających większych stóp zwrotu
 • atrakcyjna alternatywa dla zakupu nieruchomości (nie podlega wahaniom koniunktury na rynku).
 • idealne uzupełnienie portfela inwestycyjnego posiadanego przez inwestora.

Ile pieniędzy potrzebujesz?

Od niedawna w wierzytelności można inwestować już od 10 tys. zł! Wcześniej bariera wejścia do tego typu inwestycji wynosiła 40 tys. EURO (ok. 168 tys. zł). Oznacza to, że rynek otworzył się na dużo szersze grono inwestorów.

Na co zwracać szczególną uwagę?

Kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność i bezpieczeństwo inwestycji w wierzytelności jest wybranie partnera z odpowiednio zdywersyfikowanym portfelem wierzytelności i skuteczną taktyką ściągania długów. Dobry wybór wymaga zarówno doświadczenia, jak i odpowiedniej wiedzy na temat tego rynku.

Gdzie szukać niezależnej pomocy w wyborze konkretnego funduszu?

Najlepiej u niezależnych instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, takich jak Szkoła Inwestowania, która pomaga inwestorom wybrać i przeanalizować najlepsze rozwiązania dostępne aktualnie na rynku.

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zaciekawił Cię temat inwestycji w wierzytelności masowe i chcesz dowiedzieć się jak skutecznie w nie inwestować, zamów bezpłatne konsultacje w Szkole Inwestowania!

Otrzymasz możliwość rozmowy z naszym Ekspertem.

OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ PORADĘ »

Autor: Tomasz Żubrycki

Dodaj komentarz