Jak inwestować w akcje na zmiennym rynku?

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że najlepiej całkowicie ich unikać. To również jest strategia i na pewno bardzo skuteczna. Z pewnością nie stracisz i z pewnością też nie zarobisz, jeśli nie znajdziesz innych zyskownych inwestycji. Możesz szukać bezpiecznych przystani do ‘przechowania’ kapitału, jednak jako inwestor chciałbyś zarabiać i pomnażać swoje oszczędności . Lokaty bankowe są coraz niżej oprocentowane, a obecne rentowności obligacji również nie zadowalają, przynajmniej tak załóżmy w tym przypadku. Na potrzeby tych rozważań, pomińmy nieruchomości, surowce i inne inwestycje alternatywne, chcesz poszukać okazji na rynku akcji. Jeśli zatem akcje, to jakie? Czy możliwe jest, by stawić czoła niedźwiedziom oraz zarabiać na spółkach w okresach niepewności i zniżkujących indeksów?

gielda

Szukaj niezależności – inwestycje na rynku niepublicznym

Jednym z pomysłów jest poszukiwanie małych i średnich firm o dużym potencjale wzrostu, który nie jest przełożony na wycenę, a akcje tych spółek nie są jeszcze notowane na giełdzie. Stopy zwrotu ze strategii ‘private equity’  wynikają wtedy z niezależnych od koniunktury giełdowej czynników, jak model biznesowy, atrakcyjność branży, wzrostowy rynek dla produktów/usług tej spółki, przewagi konkurencyjne lub unikalne cechy zarządu. Polityka czy globalne trendy na rynkach surowców, które mocno odbijają się na wyceny spółek publicznych, na spółki ze strategii ‘private equity’ nie mają większego wpływu. Pozostaje jednak kilka problemów. Jak mam znaleźć takie firmy? Jak je analizować? Jak dużym kapitałem należy dysponować, aby odpowiednio rozproszyć ryzyko całego portfela? Odpowiedzią na te wątpliwości może być wykorzystanie funduszy typu ‘private equity’. Poszukiwanie i analizę spółek masz z głowy, zajmą się tym licencjonowani doradcy inwestycyjni. Jeśli zarobią kilkanaście procent i więcej, mogą wziąć z tego kilka procent za zarządzanie czy ‘success fee’ (część wypracowanego zysku ponad zadeklarowaną oczekiwaną stopę zwrotu modelowego portfela czy indeksu, tzw. benchmarku). Limity wejścia również będą niższe, aniżeli miałbyś sam inwestować w poszczególne spółki na rynku prywatnym. Na rynku w zasadzie nie ma funduszy typu otwartego w strategiach ‘private equity’. Pozostaje ci zatem zakup certyfikatów inwestycyjnych, czyli inwestycja od 40.000€. W takiej konstrukcji prawnej zarządzający mogą bardziej elastycznie zarządzać środkami inwestorów. I to nie tylko w strategiach ‘private equity’, bo w poszukiwaniu niższej zmienności i pewniejszych zysków na akcjach niezależnych od koniunktury, można wymienić jeszcze kilka pomysłów.

Czy zarabianie na akcjach, to tylko wzrost wartości akcji?

Nie, nie tylko. Zysk z akcji ma dwa źródła, wzrost wartości akcji i dywidenda, czyli udział w zysku wypracowanym przez przedsiębiorstwo, przeznaczonym na wypłatę dla akcjonariuszy. Zatem poza małymi firmami na rynku niepublicznym, warto poszukać większych spółek wypłacających dywidendy. Jakie firmy wypłacają dywidendy? To najczęściej duże podmioty, notowane na giełdzie, o stabilnym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji rynkowej, które generują wysoki poziom gotówki i zysków, przy niskim udziale zadłużenia. Oczywiście kluczowa jest odpowiednia selekcja, czyli wybór najlepszych firm z dostępnych na rynku. Wypłata zysku w formie dywidendy dla akcjonariuszy stanowi atrakcyjny ‘dodatek’ w sytuacji, gdy z uwagi na aktualną koniunkturę giełdową ceny akcji nie rosną lub spadają. Spółki dywidendowe stają się atrakcyjne szczególnie wtedy, gdy po okresie hossy na rynku, same wyceny spółek nie dają już tyle zarobić, a dzięki dobrej koniunkturze i wynikom spółek za ostatni okres prosperity, dywidenda staje się realizacją zysku dla akcjonariuszy po miesiącach/latach hossy i wzrostu konkretnego biznesu.

Co zrobić gdy dywidenda nie rekompensuje spadku cen akcji?

Sama dywidenda nie wystarczy, by zmniejszyć zmienność portfela i ryzyko spadków. To będzie tylko dodatkowy ‘bonus’, jednak przy często dużych spółkach dywidendowych ryzyko rynkowe pozostaje. Powinieneś w takiej sytuacji szukać strategii aktywnego zarządzania portfelem akcji, by z jednej strony minimalizować ryzyko portfela, z drugiej szukać stabilnych zysków niezależnie od aktualnych trendów rynkowych. Oto kilka z nich.

REBALANCINGJeden z prostszych sposobów ‘wygładzania’ wyceny portfela inwestycyjnego. Polega na realizacji zysków z najbardziej zyskownych składników przy jednoczesnym skupowaniu walorów, które akurat przez mniejszy wzrost lub spadek wartości zmniejszyły swój udział w całym portfelu. Innymi słowy, chronisz już wypracowane zyski i jednocześnie korzystasz z dostępności kapitału na zakup przecenionych aktywów.
AKTYWNA ALOKACJAPolega na poszukiwaniu w krótkim i średnim terminie ekstremów rynkowych, do zwiększania lub zmniejszania zaangażowania w akcje spółek z portfela. Zwyczajnie chodzi o to, aby wykorzystywać lokalne szczyty do realizacji zysków i korekty do tanich zakupów. Podchodząc bardzo elastycznie, można w ten sposób angażować od 0-100% swojego portfela. Jeśli nie jesteś w stanie zrobić tego sam, bo zły wybór momentu może wygenerować straty, warto poszukać funduszy, które stosują bardzo elastyczne strategie aktywnej alokacji, wykorzystując w ten sposób nadarzające się okazje rynkowe. Takie fundusze lokują w akcje od 0-100% portfela w zależności od oceny sytuacji rynkowej.
LONG/SHORTStosowanie strategii long/short pozwala wykorzystywać instrumenty pochodne do zabezpieczania pozycji na akcjach. Strategia w dużym skrócie polega na tym, że przy zakupie akcji jednocześnie zajmuję krótką pozycję w kontraktach lub opcjach na indeksy giełdowe. Krótka pozycja oznacza, że zarabiasz wtedy, gdy indeks traci. Dzięki takiej konstrukcji spadki na akcjach rekompensuje ci zysk z instrumentów pochodnych, zmniejsza się ryzyko/zmienność portfela oraz eliminuję obsunięcia kapitału nawet w okresach spadków.

Powyższe strategie pokazują, jak poza potencjalnymi inwestycjami w spółki poza rynkiem regulowanym (‘private equity’) można zabezpieczać portfel kupując publiczne walory, ale atrakcyjne i wypłacające dywidendę. Czy jesteś w stanie samodzielnie i skutecznie inwestować w spółki dywidendowe, z wykorzystaniem rebalancingu, aktywnej alokacji i strategii long/short? Podołać temu mogą tylko najlepsi inwestorzy. Niezależnie od tego, czy przede wszystkim inwestujesz samodzielnie, czy przez fundusze inwestycyjnie, są na rynku propozycje, które po prostu warto mieć w portfelu. Na zasadzie dywersyfikacji lub jako baza portfela, która generuje stały dochód. Przy tej okazji można wyróżnić jeden z funduszy Altus TFI.

Popularny wśród niepopularnych – złoty chłopiec od Altusa

Podczas gdy w lutym 2016 roku z funduszy inwestycyjnych akcji odpłynęło 114 mln zł, Altus TFI pozyskał 272 mln zł netto, z czego 134,5 mln zł przypadło na fundusz ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. To poza funduszem gotówkowym Arki, najbardziej popularny fundusz w Polsce.

Więcej danych z rynku funduszy za luty 2016 możesz uzyskać na niezależnym portalu Analizy Online:

http://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/19845/rynek-funduszy-inwestycyjnych-w-pigulce–luty-2016-%5Binfografika%5D.html

W sumie nic dziwnego, że fundusz cieszy się taką popularnością, bo zarabiał gdy inni tracili, wyniki mówią same za siebie:

Infografika_ALTUS-FIZ

Celem zarządzających funduszem ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych jest generowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury panującej na rynkach akcyjnych, jak również utrzymywanie zmienności funduszu na niskim poziomie. Odzwierciedleniem tego podejścia jest przyjęty wzorzec do oceny efektywności, który nie jest indeksem giełdowym, a przyjmuje wartość bezwzględną min. 8% (WIBOR 12M, ale nie mniej niż 8%). Oznacza to, że fundusz ma niezależnie od warunków rynkowych ‘dowieźć’ min. taką stopę zwrotu w stosunku rocznym, w innym wypadku zarządzający są pozbawieni możliwości pobrania tzw. ‘success fee’, czyli premii za ponadprzeciętne wyniki.

Fundusz poza staranną selekcją spółek generujących stały strumień dywidendy, wykorzystuje opisane strategie rebalansowania składników portfela, aktywnej alokacji oraz zabezpieczenia z wykorzystaniem konstrukcji long/short.

Nie jest to również typowy fundusz aktywnej alokacji, gdyż dzięki strategii long/short i konstrukcji prawnej funduszu inwestycyjnego zamkniętego może stosować bardzo elastyczną strategię, nie mając przy tym limitów zaangażowania i ustawowo nałożonych ograniczeń. Przy tym wszystkim koszty zarządzania na poziomie ‘standardowego’ funduszu akcyjnego o otwartej konstrukcji.

Otwarty ostatni gate – opcja LAST MINUTE!

Niestety na rynku funduszy często jest tak, że im mniej aktywów w funduszu, tym zarządzający mogą bardziej elastycznie podejść do zarządzania. Efektywność spada wśród bardzo dużych graczy. By chronić wyniki, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych nie przyjmuje już zapisów na certyfikaty, na koniec lutego zebrał już ponad 417 mln zł. Ostatnia możliwość uzyskania dostępu do tego FIZa (to chyba również już kwestia czasu, więc jest to swoisty ‘last minute’), jaka jest na rynku, to inwestycja przez program Active Invest w Skandii, czyli poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (wyłącznie do 20 kwietnia 2016 roku!). Dodatkowe opakowanie nieco więcej kosztuje, ale przy takich wynikach i dostępności już od. 20.000zł (a nie jak w przypadku FIZa bezpośrednio 40.000€), to pozycja ‘must have’ w portfelu na zmienny rynek.

Łukasz Dybek
Investment Portfolio Manager
Dział Analiz Szkoły Inwestowania


Jeśli jesteś zainteresowany powyższą inwestycją, WYPEŁNIJ FORMULARZ i umów się na BEZPŁATNE konsultacje z Doradcą.

Regulamin.


Dowiedz się więcej! Sprawdź infografikę wyników ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych: kliknij i sprawdź

infografika

Dodaj komentarz
INTEGRUJEMY ROZWIĄZANIA INWESTYCJE OD M.IN.:

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (PSF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (EPEF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Implus

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Asy Obligacji

Inne Dokumenty Open Life

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

     

    CLOSE

     

    Informacje

    Dokumenty

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      Anthony Robbins

     Millions and Dragons

     Success & Change

      

     Procedura Sprzedazy Szkoleń Mateusza Grzesiaka

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      


       

      CLOSE
      Pobierz materiały dla - Arkley II

       

      Informacje

      Dokumenty

       

      Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
      Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

       

      CLOSE

      Myślisz o inwestycji?

      Skontaktuj się z nami!

      x

      Zadzwoń, wyślij SMS o treści "INWESTYCJA"
      pod numer 786 843 743,

      Skontaktujemy się z Tobą w 24 h.