Decydującym kryterium w przypadku wyboru najlepszego funduszu emerytalnego są jego wyniki (OFE mają poważne ograniczenia w zakresie doboru swoich aktywów inwestycyjnych, przyjęta przez poszczególne OFE strategia jest w dużej mierze podobna).

Oczywiście najprostsze jest porównywanie wyników w różnych okresach, ale najbardziej adekwatną metodą porównawczą jest badanie powtarzalności rezultatów ze względu na długoterminowy charakter oszczędzania na emeryturę. Poniższy wykres przedstawia wyniki rankingu analizy.pl, gdzie punkty przyznano za lata 2008-2012 według obecności funduszu w 5 piątce najlepszych w każdym roku oraz ilość lat, w których dany fundusz zarabiał lepiej od średniej.

Ranking powtarzalności OFE

Dla porównania zestawienie wyników za 2012 rok:

Zyski TFI w 2012 roku

Wyniki pozostają zbliżone i mieszczą się przedziale 14,9% do 18%. Kolejność Towarzystw w rankingu rocznym różni się od wieloletniej oceny ich rezultatów, co potwierdza potrzebę regularnej kontroli i aktywnego zarządzania nawet w przypadku Funduszy Emerytalnych (mamy możliwość bezpłatnej zmiany OFE w dowolnym momencie, wykorzystując jedną z czterech sesji transferowych w roku).

Na tle konkurencji wyróżniają się przede wszystkim Nordea oraz Amplico. Pierwszy z nich nie opuszczał podium od 2010 roku oraz generował wyniki powyżej średniej porównawczej zarówno w dobrych dla rynku akcji latach 2010 oraz 2012 jak i w spadkowym 2008 oraz 2011. Od końca 2009 roku funduszem zarządza Paweł Wilkowiecki, wcześniej z powodzeniem pełnił tą funkcję w Allianz OFE.

Amplico OFE w ciągu 5 lat trzykrotnie uplasowało się w pierwszej piątce funduszy pod względem rocznych stóp zwrotu. Fundusz radził sobie zdecydowanie lepiej od ogółu w czasach dobrej koniunktury na giełdzie. W ostatnim roku uzyskał on trzeci w rankingu wynik +17,2%. Co ważne od 7 lat funduszem zarządza ten sam zespół w skład którego wchodzą: Krzysztof Madej, Rafał Mikusiński i Tomasz Stankiewicz.

Dlaczego informacje o zarządzających funduszami są tak istotne? Praktyka funduszy inwestycyjnych pokazuje, że bardzo często wraz z odejściem kluczowych osób ze stanowisk decyzyjnych wraz z nimi odchodzą kompetencje i wiedza, jaka zapewniała powodzenie inwestycji. Dlatego informacje o rezygnacji zarządzających w stabilnym, powtarzalnym funduszu takim jak Noreda OFE czy Amplico OFE powinny być pierwszą lampka ostrzegawczą, aby zastanowić się nad zmianą w swoim planie emerytalnym. Obecnie jest to bardzo łatwe, ponieważ OFE można zmienić on-line bez potrzeby kontaktu z agentem.

Mając na uwadze dobro wszystkich inwestycji naszych klientów Szkoła Inwestowania w ramach opieki serwisowej nad inwestycjami klienta postanawia monitorować inwestycje w Otwarte fundusze Emerytalne oraz rekomendować ewentualne zmiany Towarzystwa, do jakiego wpłacamy nasze środki.

Dodaj komentarz