6 marca br. Rada Polityki Pieniężnej  wydała komunikat o zmianie stóp procentowych do najniższego poziomu w historii tj. 3,25% dla głównej stopy referencyjnej.

Oszczędności

Wartość stóp procentowych oraz inflacji w ostatnich latach pokazuje poniższy wykres:

Stopa referencyjna i inflacja porównanie

Jeszcze w II kwartale zeszłego roku Rada dokonywała podwyżek stóp do poziomu 4,75%, by od listopada 2012 rozpocząć trwająca do dnia dzisiejszego serię obniżek stóp.

Powody obniżenia stóp procentowych

Powodem, dla jakiego w ostatnich miesiącach byliśmy świadkiem kolejnych cięć stóp jest słabnąca kondycja polskiej gospodarki oraz niska presja inflacyjna. Uzasadnienie do decyzji Rady wskazuje na spowalniającą gospodarkę amerykańską oraz przedłużającą się recesję w Strefie Euro w IV kwartale 2012 roku (w całym roku 2012 gospodarka Eurostrefy skurczyła się o 0,6%).

Dzień po decyzji RPP głos w sprawie stóp procentowych, tym razem obowiązujących w Eurozonie zabrał EBC (Europejski Bank Centralny) w imieniu którego przemówił Mario Draghi. Stwierdził on, że spowolnienie w Europie powinno zakończyć się w połowie tego roku (prognozy Eurostatu na rok 2013 to +0, 1% wzrostu PKB i +1, 6% w roku 2014).

Co prawda zarówno EBC jak i Bank Anglii nie zmieniły 7 marca stóp procentowych, to prezes Europejskiego Banku Centralnego przyciągnął uwagę swoimi wypowiedziami na konferencji prasowej, gdzie zakomunikował o „odzyskiwaniu formy” przez gospodarkę Strefy Euro.

Kto skorzysta z obniżki stóp procentowych?

Poziom inflacji oraz stóp procentowych ma spory wpływa na to, jakie stopy zwrotu osiągają inwestorzy z poszczególnych aktywów posiadanych w portfelu. Niższe stopy procentowe oznaczają korzystniejsze oprocentowanie kredytów, również tych zaciągniętych w przeszłości. Równocześnie zwolennicy oszczędzania na lokatach oferowanych przez banki nie mają powodów do radości, nowe warunki depozytów nie będą bowiem tak dobre jak wcześniej. Ma to dwa główne cele:

  1. Tańsze finansowanie powinno pobudzić zarówno inwestycje przedsiębiorstw jak i prywatną konsumpcję, która mocno ucierpiała w ostatnich miesiącach- w IV kwartale 2012 roku spadła o 1% r/r z czym nie mieliśmy do czynienia, od kiedy indywidualne spożycie jest mierzone przez GUS,
  2. Niska rentowność bezpiecznych aktywów powinna zachęcać do poszukiwania wyższych stóp zwrotu poprzez inwestycje.

Dotychczas silny popyt wewnętrzny był jednym z filarów „zielonej wyspy”, którą często chwalili się politycy, brak wsparcia dla gospodarki ze strony gospodarstw domowych nie mógł pozostać bez odpowiedzi RPP. Pierwsze efekty luzowania polityki monetarnej w Polsce powinny być widoczne w statystykach w połowie tego roku.

Dobry moment na zakup metali szlachetnych

W przypadku rynków światowych sytuacja niskich stóp procentowych oraz braku poważnych obaw o inflację skutkuje między innymi spadkami cen metali szlachetnych, dla przykładu w lutym ceny złota na rynku natychmiastowym spadły o ponad 5,2%. Poniższy wykres przedstawia ceny złota, srebra oraz platyny w ostatnich miesiącach.

ceny-metali-szlachetnych

Metale szlachetne są jednym z aktywów, których głównym zadaniem jest przechowywanie wartości. Co za tym idzie w sytuacji wysokiej inflacji stanowią one dobrą alternatywę dla papierowego pieniądza ze względu na własną wewnętrzną wartość. Dodatkowo korzystna sytuacja na rynkach akcyjnych w ostatnich miesiącach (nie licząc ostatnich pary tygodni korekty) również zniechęciła do trzymania pieniędzy w kruszcach.

Dla banków centralnych brak zainteresowania tymi aktywami to pewna sugestia, że nie mamy do czynienia z większymi napięciami inflacyjnymi, więc swobodna polityka monetarna nie powinna być zbyt szybko zacieśniana. Z drugiej strony większe spadki cen zawsze mogą być dogodnym momentem do zakupów na przykład w ramach inwestycji regularnej w złoto.

Na lokacie zarobimy jeszcze mniej

Podsumowując warto zaznaczyć, iż nie ma co liczyć na godziwe zyski z inwestycji o gwarantowanym dochodzie i najlepszym rozwiązaniem dla chcących pomnażać swój kapitał jest lokowanie środków na rynku kapitałowym, w tym na polskim rynku akcyjnym.

Historycznie rzecz ujmując faza wzrostów na giełdzie po serii obniżek stóp podobna do tych, jakie miały miejsce w przeszłości, powinna w ciągu 19 miesięcy dać około 80%-owy ruch do góry. Nie byłoby w tym nic zaskakującego biorąc pod uwagę fakt, że gołębia polityka pieniężna w oczywisty sposób faworyzuje rynki akcji przed sektorem fixed income (bony, obligacje czy listy zastawne).

Oczywiście nie powinniśmy pokładać całej nadziei w historycznych analogiach, ale stosując strategię ochrony kapitału jesteśmy w stanie wykorzystać sprzyjającą sytuację z niewielkim poziomem ryzyka (np korzystając z Algorytmu SISI).

Bartosz Kołodziej, Główny Analityk Szkoły Inwestowania

Dodaj komentarz