euro1-01

Już prawie od roku, a dokładnie od 15 marca 2015 roku Algorytm SISI® chroni oszczędności Klientów Szkoły Inwestowania przed spadkami na światowych giełdach. Kontynuacja zaangażowania oszczędności w bezpiecznych funduszach rynku pieniężnego i obligacji pomoże w ochronie wartości inwestycji w czasie.

„Gdy Chiny kichną, cały świat ma katar”

Rok 2015 przyniósł duże korekty na rynkach finansowych świata. Rozpoczęte sierpniowymi tąpnięciami próby powrotu do wysokich i stabilnych wartości głównych globalnych indeksów póki co nie pozwalają na optymistyczne spojrzenie na rynki akcji.  Wrażenie to potęguje jeden z najgorszych tygodni dla posiadaczy akcji, jaki ostatnio miał miejsce. Oczy świata w obecnej perspektywie skierowane są na Chiny i USA. Chiński indeks Shanghai Composite stracił w skali tygodnia 10%, w tym samym czasie amerykański indeks SP500 obniżył się o ponad 5%. Przecena akcji dotknęła niemal wszystkie światowe parkiety. Jeden z najsłynniejszych amerykańskich finansistów George Soros prognozuje nawet, że rynki globalne stoją w obliczu kryzysu porównywalnego do 2008 roku. Czy można jednak traktować ten czarny scenariusz jako bazowy dla zachowań na rynkach w kolejnym kwartale?

Ostatnie odczyty indeksów PMI (wskaźnik aktywności finansowej) dla Chin potwierdziły, że gospodarka chińska kurczy się. Zaraportowano między innymi siódmy z rzędu spadek produkcji, spadek nowych miejsc pracy, a po raz pierwszy także spadły zamówienia eksportowe. Opublikowany 6 stycznia wskaźnik PMI dla Chin obejmujący łącznie sektor produkcyjny i usługowy spadł poniżej 50 punktów, głównie za sprawą spadku w sektorze usług do poziomu najniższego od 17 miesięcy. Dane te były impulsem dla bardzo krótkiego trwania pierwszej sesji chińskiej giełdy w 2016 r. Zakończyła się ona bowiem po niecałych 20 minutach. Zadziałał mechanizm, który zamyka notowania w przypadku spadku indeksu o 7%. Próba uspokojenia emocji poprzez interwencję banku centralnego, który zakupił papiery o wartości 20 mld USD nie przyniosła jednak znacznej poprawy.

Wykres: Wskaźnik PMI dla Chińskiej Republiki Ludowej w latach 2008 – 2015

2016-01-10

Źródło: www.asia-first.com

Niepokoje w USA

Rozczarowujące odczyty przyszły również z rynku amerykańskiego, którego Chiny są największym wierzycielem. Jeden z najważniejszych wskaźników wyprzedzających, PMI spadł do poziomu 48,2. Sygnał ten jest podstawą do prognozowania, że w najbliższych miesiącach dwie największe gospodarki świata mogą znacząco zwolnić. Głównym sprawcą stagnacji mają być Chiny, borykające się dewaluacją waluty oraz przejściem z gospodarki produkcyjnej w konsumpcyjną. Obawy o światowe spowolnienie wyraziła także szefowa MFW – Christine Legarde. Na łamach dziennika „Handelsblatt” przedstawiła silnego dolara jako głównego sprawcę problemów, a także sytuację w Chinach oraz ceny ropy naftowej, które to kreują kłopoty krajów produkujących ten surowiec. Amerykańska waluta może doprowadzić także do nie wywiązywania się ze zobowiązań przez przedsiębiorstwa i niektóre kraje i prowadzić do zainfekowania kolejnych międzynarodowych podmiotów.

Janet Yellen po długim czasie ogłosiła w grudniu podwyżkę stóp procentowych. FED oznajmił tym samym odwrót od dotychczasowych działań skupu aktywów (QE). Rozpoczyna się zatem cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Dalsze zmiany stóp będą już efektem przyszłej kondycji amerykańskiej gospodarki.

Mimo wielu trudności, dobre rokowania dla Polski

W przypadku rynków europejskich oczy inwestorów powoli odwracają się od strony Grecji, a wypatrują alarmujących sygnałów właśnie w Chinach. Wskaźnikom PMI z Niemiec i strefy euro, które były lepsze od oczekiwań, nie udało się całkowicie zneutralizować negatywnego wpływu sytuacji globalnej. Niemiecki DAX spadł o ponad -7%, a francuski CAC o przeszło -5%. Także na giełdzie warszawskiej inwestorzy nie uchronili się przed spadkami. Mimo iż wszystkie sygnały związane ze zmianą elit politycznych w państwie zostały już zdyskontowane, ciągle istnieje wiele czynników spekulacyjnych dotyczących działalności Rządu i obrania kursu kierowania krajem. Indeks WIG spadł więcej niż 4%, czego główną przyczyną były obecne kłopoty z wyceną KGHM, a także problemy sektora bankowego. Przecena ta nie wydaje się duża. Rzuca jednak ona inną perspektywę, jeżeli zauważymy, że od maja 2015 roku to już spadek o jedną czwartą całej wartości indeksu.

Koniec roku 2015 cechował się solidnym i stabilnym wzrostem. PMI wynosił 52,1 pkt. i mieścił się w zakresie oczekiwań Niewielki wzrost inflacji (-0,5%, a raczej spadek deflacji) i prognozy Rady Polityki Pieniężnej o dalszym stopniowym wzroście cen dobrze rokują na przyszłość. Nadal jednak pozostają oddalone od bezpośredniego celu inflacyjnego. Przy obecnych spadkach na rynku surowców i obaw związanych z koniunkturą na rynkach wschodzących powrót do wyznaczonych ram nie będzie jednak prosty.

Podsumowanie

Jeżeli nie nastąpi poprawa zysków z akcji w USA, tamtejszej giełdzie ciężko będzie utrzymać obecne poziomy. Rozczarowujące i odległe od prognoz analityków były wyniki amerykańskich spółek za trzeci kwartał. Bessa na rynkach surowcowych, silny dolar, spowolnienie w Chinach i USA sygnalizowane przez wskaźniki wyprzedzające to mieszanka generująca poważne ryzyko. Jeśli te trendy będą kontynuowane, to mogą pojawić się problemy na większą skalę, jak między innymi pogorszenie sytuacji na rynku długu korporacyjnego w USA. Tam wyceny spadły do poziomu sprzed pięciu lat, czyli z czasów kryzysu.

Informacje te są korzystne z punktu widzenia oportunistycznych strategii inwestowania. Nasuwa się jednak pytanie, czy pęd wszystkich wskaźników w dół po stromym zboczu zwiastuje długofalową perspektywę zniżkową, czy może jest dobrą prognozą dla rozpoczęcia inwestycji w przyszłości. Potencjał rynków jest ogromny, mimo to nie można analizować powrotu do rynku akcji zbyt wcześnie. Nie powinniśmy się jednak obawiać powtórki z 2008 roku.

Obecnie najrozsądniejszym rozwiązaniem jest podążanie za wynikami Algorytmu SISI® i przetrzymanie aktywów na bezpiecznym rynku pieniężnym aby uchronić się przed globalnymi zawirowaniami wywoływanymi przez największe gospodarki. Powrót na rynek akcyjny będzie z dużym prawdopodobieństwem zaplanowany w dłuższym okresie, pozwalający jednocześnie na zwiększenie potencjału zysków. O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani przez Dział Serwisu Szkoły Inwestowania (serwis@szkolainwestowania.pl)

Dział Analiz i Inwestycji Kapitałowych Szkoły Inwestowania Sp. z o.o.

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zaciekawił Cię temat inwestycji z Algorytmem SISI® i chcesz dowiedzieć się jak skutecznie pomnażać swój kapitał, zamów bezpłatne konsultacje w Szkole Inwestowania!

Otrzymasz możliwość rozmowy z naszym Ekspertem.

OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ PORADĘ »

Dodaj komentarz
INTEGRUJEMY ROZWIĄZANIA INWESTYCJE OD M.IN.:

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (PSF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (EPEF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Implus

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Asy Obligacji

Inne Dokumenty Open Life

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

     

    CLOSE

     

    Informacje

    Dokumenty

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      Anthony Robbins

     Millions and Dragons

     Success & Change

      

     Procedura Sprzedazy Szkoleń Mateusza Grzesiaka

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      


       

      CLOSE
      Pobierz materiały dla - Arkley II

       

      Informacje

      Dokumenty

       

      Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
      Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

       

      CLOSE

      Myślisz o inwestycji?

      Skontaktuj się z nami!

      x

      Zadzwoń, wyślij SMS o treści "INWESTYCJA"
      pod numer 786 843 743,

      Skontaktujemy się z Tobą w 24 h.