artykuł portfel oportunistyczny szeroki-01

Strategia Oportunistyczna powstała z myślą o wykorzystaniu chwilowych zdarzeń lub długotrwałych trendów mających istotny wpływ na atrakcyjność ceny danego aktywa.

W krótkiej perspektywie strategia taka może powodować spadek wartości portfela, w wyniku łapania tzw. „spadających noży”. Mianem spadających noży określa się głównie akcje spółek, znajdujących się w fazie spadków. W przypadku spółek bowiem taka strategia jest ryzykowna ze względu na możliwość ciągłego pogarszania się sytuacji danej spółki, aż do momentu jej upadku. Natomiast w przypadku takich aktywów jak np. instrumenty odzwierciedlające zachowanie się całej gospodarki krajów (np. giełdy lub obligacje skarbowe), metale szlachetne, surowce trudno jest mówić o możliwości upadku.

W długiej perspektywie bowiem, dokonywanie zakupów na globalnych rynkach kapitałowych w chwili zniżek, pozwala na odsprzedaż aktywów po odzyskaniu przez rynek równowagi. Taka sytuacja pozwala nabywać zdyskontowaną wartość w myśl starej zasady Kupuj kiedy inni się boją i sprzedawaj kiedy inni kupują. Przytoczona maksyma z powodzeniem realizowana jest od lat przez jednego z najbardziej znanych inwestorów i najbogatszych ludzi na świecie: Warrena Buffeta.

Istnieją dwie najpopularniejsze metody wyznaczania oportunizmu w inwestycjach. Pierwszą jest dyskontowanie do wartości przeszłych, czyli względem średnich cen z przeszłości, przy założeniu, że zapotrzebowanie na dane dobro ani nie jest zagrożone, ani nie uległo znacznym zmianom. Druga metoda to zdyskontowanie w przyszłości, czyli w zależności od konsensusu rynku, określenie oczekiwań lub dynamiki wzrostu względem obecnej wartości tego aktywa. Jedna metoda nie wyklucza drugiej, a wręcz przeciwnie, świetnie jeżeli występują w parze..

Obecnie możemy zaobserwować dużą zmienność na globalnych rynkach kapitałowych i wiele z nich, jak i pojedynczych klas aktywów może stanowić podstawę do zaangażowania się w strategię oportunistyczną.

 

Po pierwsze MADE IN CHINA

Chiny w ostatnich miesiącach przyciągają uwagę inwestorów z całego świata. Symptomy spowolnienia pojawiające się w chińskiej gospodarce oraz podejmowane przez władze działania rodzą pytania o realną kondycję gospodarczą wschodniego giganta. W tym kontekście warto wziąć pod uwagę kilka zjawisk, które w skrócie omówiono poniżej.

Reformy i rynek budowlany

Pod znakiem zapytania stoją przede wszystkim reformy, zarówno te ogólne, jak i związane z branżą przedsiębiorstw państwowych. Po pierwszych przejawach liberalizacji w gospodarce, dzisiaj już wiadomo, że były to jedynie działania mające na celu konsolidację władzy, a nie zmiany wolnorynkowe. Wielu ekspertów zaznacza, że podejście chińskich władz ogranicza się jedynie do popierania tych działań, których cele są zgodne z celami państwa.
Podobnie jest z reformami dotyczącymi spółek państwowych. Z jednej strony mają one za zadanie uwolnienie mocy przerobowych (zbędnych w niektórych gałęziach gospodarki), z drugiej muszą być na tyle zbalansowane, by nie doprowadzić do skokowego wzrostu bezrobocia (szacuje się, że w niektórych przedsiębiorstwach jest zatrudnione nawet o 50% za dużo pracowników). Problemem jest także przekwalifikowanie zwalnianych pracowników do pracy w innych sektorach gospodarki. Również i ta reforma jest uwikłana w kontekst polityczny – brak efektów może podważyć zaufanie do partii i jej działań, na co rządzący nie mogą sobie pozwolić. Stąd też opieszałość we wprowadzaniu zmian.

Wielu obserwatorów zaskoczyła sierpniowa dewaluacja juana, powodując dużo nerwowych ruchów na rynku. Znacząca część inwestorów zdecydowała się wówczas zdywersyfikować swoje aktywa, uciekając od tych denominowanych w juanach. Mimo liberalizacji finansowej w zakresie oprocentowania depozytów, przyszłość reformy finansowej nie jest obecnie jasna. Oczekuje się że waluta chińska będzie nadal podlegała deprecjacji.

Na rynku budowlanym również można zaobserwować negatywne symptomy. Przede wszystkim jest to brak konsolidacji i rozbieżność między dużymi miastami i prowincją. Szacuje się, że wielu mniejszych deweloperów może nie przetrwać, a to pociągnie za sobą dalsze konsekwencje dla całej chińskiej gospodarki.

Polityka społeczna

W zakresie polityki społecznej mającej wpływ na gospodarkę jedną z najważniejszych decyzji są zmiany związane z dzietnością. Dopuszczenie posiadania więcej niż 1 dziecka w rodzinie miało skutkować boomem demograficznym, ale w rzeczywistości okazało się, że wiele par nie kwapi się do zakładania większej rodziny. Tym, co powstrzymuje Chińczyków przed posiadaniem więcej potomstwa są koszty jego wychowania i edukacji.

Brak zdecydowanych reform, uwikłanie gospodarki w kontekst polityczny oraz dominacja przedsiębiorstw państwowych na rynku (mimo dążeń do zwiększenia rynku usług) będą barierami, które mogą powstrzymać Chiny przed wypracowaniem wysokiego wzrostu gospodarczego. Sytuację mogłyby poprawić zdecydowane reformy, ale tych na razie nie widać. Eksperci szacują, że najbliższe 5 lat będzie kluczowe dla rozwoju i przetrwania chińskiej gospodarki. Czy uda jej się wyjść obronną ręką?

Wzrost-PKB--w-Chinach

Rys. Chińskie PKB za rok 2014 wyniosło 1036 bilionów USD

Po drugie NIE WSZYSTKO ZŁOTO CO SIĘ ŚWIECI

Drugim rynkiem, interesującym z punktu widzenia zaangażowania w strategię oportunistyczną, jest złoto. Kruszec ten jako forma inwestowania od dawna cieszy się zainteresowaniem. Co prawda świat odszedł już prawie 40 lat temu od parytetu złota i uwolnił kursy walut, ale wciąż wiele państw skupuje go, traktując jako rezerwy krajowe. Spowodowane jest to rozluźnieniem w zakresie polityki monetarnej, działaniami mającymi na celu rozruszanie gospodarek i wyciągnięcie globalnej gospodarki z kryzysu.Państwa wykorzystują do tego rozmaite instrumenty finansowe, takie jak zwiększanie ilości pieniędzy na rynku (dodruk). Sprawia to, że siła nabywcza poszczególnych walut ulega częstym zmianom.

złoto1

Rys. Wykres wartości notowań złota w USD

Złoto jawi się tutaj jako antidotum na działania banków centralnych; jako bezpieczna ostoja dla pieniędzy inwestorów. Mimo, że jego wartość ulega cyklicznym spadkom i wzrostom, co potwierdza, że jest to jedna z ciekawszym możliwości zainwestowania w ramach strategii oportunistycznej.

Autor: Robert Wcisło, Dyrektor Działu Analiz i Inwestycji Kapitałowych

 

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zaciekawił Cię temat inwestycji ze Strategią Oportunistyczną i chcesz dowiedzieć się jak skutecznie pomnażać swój kapitał, zamów bezpłatne konsultacje w Szkole Inwestowania!

Otrzymasz możliwość rozmowy z naszym Ekspertem.

OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ PORADĘ »

Dodaj komentarz
INTEGRUJEMY ROZWIĄZANIA INWESTYCJE OD M.IN.:

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (PSF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (EPEF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Implus

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Asy Obligacji

Inne Dokumenty Open Life

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

     

    CLOSE

     

    Informacje

    Dokumenty

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      Anthony Robbins

     Millions and Dragons

     Success & Change

      

     Procedura Sprzedazy Szkoleń Mateusza Grzesiaka

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      


       

      CLOSE
      Pobierz materiały dla - Arkley II

       

      Informacje

      Dokumenty

       

      Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
      Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

       

      CLOSE

      Myślisz o inwestycji?

      Skontaktuj się z nami!

      x

      Zadzwoń, wyślij SMS o treści "INWESTYCJA"
      pod numer 786 843 743,

      Skontaktujemy się z Tobą w 24 h.