W zeszłym tygodniu rząd przedstawił postanowienia dotyczące zmian w polskim systemie emerytalnym. Mają one być „wyprostowaniem” reformy z 1999 roku. Zgodnie ze słowami premiera Tuska, powinny one zapewnić bezpieczeństwo przyszłych emerytów. Jakie faktyczne skutki mogą mieć proponowane zmiany?

Sytuacja Emerytalna

Komentarz do proponowanych zmian

1. Część obligacyjna z OFE ma zostać przekazana do ZUS i zamienić się w gwarantowaną wierzytelność na poziomie ustawowym.

Struktura demograficzna społeczeństwa polskiego nie pozwoli na spełnienie przedstawionych założeń systemu repatriacyjnego. Istnieje duże ryzyko, że waloryzacja składek na poziomie wzrostu PKB nie będzie możliwa. Tym samym słowo „gwarancja” straci swoje znaczenie i jest nadużywane przez rząd.

2. OFE nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa bądź obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Część akcyjna pozostanie w OFE.

Ograniczenie to wpłynie na brak możliwości dywersyfikacji i efektywnego zarządzania przez OFE. Na przykład podczas bessy (długotrwałych spadków) na giełdzie będzie można bardzo łatwo pokazać, że OFE osiągają niskie stopy zwrotu.

Część ludzi może to zrazić do korzystania z tej formy odkładania środków na swoją przyszłość. Niemniej jednak wyniki powinniśmy rozpatrywać w długim terminie. Trzeba tutaj zaznaczyć, że po decyzji o przejściu do ZUSu, nie ma już odwrotu.

3. Składka emerytalna wyniesie 2,92% pensji brutto

Zaproponowana składka jest wciąż dużo mniejsza od składki przekazywanej do ZUS (która wynosi 16,6 % pensji brutto). Oznacza to, że wpływy do OFE są ponad 5 razy mniejsze niż do ZUSu. Co za tym idzie, kapitał wypracowany dla przyszłego emeryta przez OFE będzie miał niewielki wpływ na ostateczną wysokość jego świadczenia.

4. Będziemy mieć tylko 3 miesiące na wybór OFE lub ZUS.

Najważniejsza będzie forma zadeklarowania swojego wyboru. W przypadku wymaganej dodatkowej aktywności, większość osób nie zrobi nic. Spowoduje to automatyczne przeniesienie przyszłych składek takiej osoby do ZUSu.

Zadanie będzie o tyle trudniejsze, że świadomość znaczenia konsekwencji tej decyzji będzie niewielka. Spowoduje to, że duża część osób straci kapitał zgromadzony w OFE.

5. 10 lat przed emeryturą pieniądze zostaną przekazane z OFE do ZUS

Z jednej strony takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo osób blisko wieku emerytalnego. Z drugiej natomiast, skróci horyzont czasowy inwestowania na rynku kapitałowym. Tym samym zmniejszając potencjał wyższych zysków.

6. Obniżenie opłat OFE i ZUS o połowę

Jest to niewątpliwie pozytywny aspekt. Warto jednak się zastanowić czy w przypadku OFE nie wpłynie to na jakość zarządzania aktywami.

7. Zniesienie benchmarku (punktu odniesienia) dla oceny wyników OFE

Może to spowodować brak odpowiedniej konkurencji pomiędzy PTE (Powszechnymi Towarzystwami Emerytalnymi). Zarządzający powinni starać się jak najbardziej zwiększyć wartość posiadanych przez klientów aktywów. W przypadku braku benchmarku (wzorca), może się okazać, że będzie mieć to drugorzędne znaczenie.

8. Środki na subkoncie ZUS będą dziedziczone

Warto zaznaczyć, że nie chodzi o dziedziczenie wszystkich pieniędzy zgromadzonych w ZUS. Byłaby to utopia.  Jedynie niewielka część na tzw. subkoncie ZUS utworzonym w maju 2011 roku, gdy ograniczono składkę przekazywaną do OFE z 7,3% do 2,3%, będzie przekazywana potomnym. Osoby posiadające prawo do dziedziczenia mogą ubiegać się o bezpośrednią wypłatę połowy wartości subkonta. Drugą połowę mogą jedynie odziedziczyć w formie transferu tych pieniędzy na swoje subkonto w ZUS.

Które rozwiązanie jest lepsze?

ZUS ZUS + OFE

Nie polecamy.

Żeby system repartycyjny (emerytura z ZUS) miał rację bytu, współczynnik dzietności (ilość dzieci na kobietę) powinien wynosić 2,2. W Polsce wynosi 1,35! Nic nie wskazuje na to, aby to się zmieniło.

Wybierając tylko ZUS narażamy się w 100% na ryzyka demograficzne i polityczne – a co ważniejsze – nie będziemy mieli drogi odwrotu, gdy będziemy chcieli zmienić zdanie.

Lepsze, ale…

Na początek warto sobie uświadomić, że żadne z tych rozwiązań nie jest w stanie zagwarantować nam godnej emerytury. Posiadanie OFE to przede wszystkim dywersyfikacja źródeł emerytury. Jest to oczywiście bardzo dobre!

Niestety ta część jest na tyle niewielka, że nie zmieni znacząco naszej przyszłej emerytury. Niemniej jednak warto mieć część kapitałową, która nie powinna być zależna od „gwarancji” Państwa.

Umiesz liczyć? Licz na siebie!

Chcesz dowiedzieć się jak zbudować prywatną emeryturę niezależną od zawirowań politycznych i demograficznych?

Zapisz się na szkolenie lub Przyjdź na bezpłatne konsultacje

Radosław ZarębaAutor: Radosław Zaręba
Starszy Doradca ds. Inwestycji, EFG®
email: radoslaw.zareba@szkolainwestowania.pl
tel: 793 023 688

Dodaj komentarz