Skład modelowego portfela SISI 5/2

Produkt: AXA Premia
Data aktualizacji: 23.10.2019

Aktualna struktura funduszy (rynek akcji)

  • AXA – Akcji[PLN] – (40%)
  • AXA – Globalny Akcji[] – (30%)
  • AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek[] (30%)

 

Nie jesteś Klientem Szkoły Inwestowania?

Umów bezpłatne konsultacje

Przedstawione treści nie są formą doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów:ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych [Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.],ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.].

SISI 5/2 – SYGNAŁ WEJŚCIA 23.10.2019

Szanowny Inwestorze!

W ramach aktualizacji składu portfela, przesyłamy nowy skład modelowego portfela SISI 5/2.

Ostatnia aktualizacja portfela miała miejsce na początku sierpnia 2019 r. Wówczas nastąpiła zmiana na strategię bezpieczną. Było to spowodowane niepewnością co polityki banków centralnych, konfliktem na linii USA-Chiny oraz Brexitu. Od tego czasu sporo się wydarzyło. Po pierwsze, banki centralne takie jak amerykański FED i europejski EBC obniżyły stopy procentowe oraz zapowiedziały dalsze luzowanie monetarne polegające na zasilaniu sektora bankowego nowo wykreowanymi pieniędzmi, czyli inaczej mówiąc, zwyczajne drukowanie pieniędzy. Ten sposób działania okazał się dość skuteczny po kryzysie finansowym w 2008 r. Udało się wówczas zapobiec paraliżowi systemu bankowego i w konsekwencji doprowadzić do odwrócenia niekorzystnych tendencji w gospodarkach USA i Europy.

Obecnie mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, które trwa od 2018 r. i najbardziej odczuwalne jest w Europie Zachodniej. Wydaje się, że ponownie sięgnięto po te same narzędzia, w celu pobudzenia koniunktury. Rynki akcji wydają się wierzyć w skuteczność tej polityki, bowiem indeksy najważniejszych giełd w USA i Europie Zachodniej właśnie dotarły do swoich historycznych maksimów. Zatem możemy być niedługo świadkami próby pokonania poziomów oporu i rozpoczęcia nowego ruchu wzrostowego. Po drugie, konflikt handlowy USA-Chiny nieco zelżał i wydaje się, że obie strony nie mają woli dalszego zaostrzania sporu i w październiku doszło do pewnego rodzaju rozejmu.

Po trzecie, Brexit wkroczył właśnie w decydującą fazę, ale data 31.10.2019 r., jako ostateczny termin wyjścia Wielkiej Brytanii, już jest przesuwana na koniec stycznia 2020 r. I chociaż rząd brytyjski przyjął umowę z UE, to musi ją jeszcze zatwierdzić parlament, a to nie wydaje się proste, bowiem istnieje wyraźny sprzeciw wobec tej umowy. Zatem niekończący się serial z Brexitem może jeszcze potrwać. Ale saga z Brexitem trwa już na tyle długo, że rynki już zdążyły się na to uodpornić.

Nasz rodzimy rynek, pomimo słabego zachowania się w tym roku wcale nie jest skazany na dalsze słabnięcie, bowiem ogólna wycena rynku według wskaźników takich jak P/E (cena do zysku) i P/BV (cena do wartości księgowej) jest, jak już wcześniej wskazywaliśmy, na atrakcyjnych poziomach. Świadczyć o tym mogą wezwania na akcje kolejnych spółek ogłaszane przez inwestorów branżowych. Dla nich obecne wyceny są bardzo atrakcyjne. Ostatnie takie wezwanie na 100% akcji, to spółka ES-System (producent techniki oświetleniowej). Zatem jeśli inwestorzy długoterminowi dostrzegają atrakcyjność wycen, to tym bardziej powinien to zrobić sam rynek.

Ze względu na to, że rynki rozwinięte są cały czas silniejsze od rynków rozwijających się, do których zalicza się nasza giełda, 60% portfela jest ulokowane właśnie w funduszach takich rynków jak USA i Europa Zachodnia. Tym nie mniej uważamy, że nasz rynek powinien zacząć w końcu nadrabiać zaległości i dlatego jego udział w portfelu wynosi 40%.

Komentarz opracował:

Jarosław Kostrzewa

Makler Papierów Wartościowych nr 125 (od 1991 roku)

Doradca Inwestycyjny nr 73 (od 1996 roku)

W razie problemów skontaktuj się z nami:

Zastrzeżenia prawne

Szkoła Inwestowania S.A. informuje, iż niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny, a żadna z zawartych w niej informacji nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych. W szczególności powyższe informacje nie uwzględniają indywidualnej sytuacji Klienta, w tym jego profilu inwestycyjnego, poziomu wiedzy o inwestowaniu, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Powyższe informacje nie mogą być traktowane w szczególności jako: proponowanie nabycia udziałów, akcji lub innych instrumentów finansowych, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących nabycia udziałów, akcji lub innych instrumentów finansowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiążę się z ryzykiem utraty kapitału. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Szkoła Inwestowania S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego materiału lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej.