Chcę zamieszkać we własnym mieszkaniu. Lecz w zderzeniu z rzeczywistością okazuje się, że przede mną jeszcze długa droga do osiągnięcia celu. Co zrobić? Pomieszkiwać u innych, a w międzyczasie zbierać ziarnko do ziarnka czy wziąć kredyt i wprowadzić się już teraz?

kredyt-hipoteczny-650

Mieszkanie za gotówkę czy na kredyt hipoteczny?

Na to, jak i na większość pytań stawianych sobie w życiu, każda z nas musi sobie odpowiedzieć sama. Wszystko zależy od naszych potrzeb, obecnej i przyszłej sytuacji nie tylko majątkowej ale i życiowej, a co za tym idzie naszych planów i celów w życiu.

Osobiście wolę oszczędzać i inwestować niż brać kredyty. Jednak w przypadku kredytu hipotecznego, uważam, że jest to jeden z tańszych środków (nie ma już niżej oprocentowanego kredytu, no chyba, że studencki 🙂 ) do realizacji zamieszkania w swoim własnym „M”.

Zaczynając od podstaw:

Co to jest kredyt hipoteczny? To długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka (czyli najczęściej nasza nieruchomość, na którą wzięty jest kredyt). Udzielany jest najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości (np. mieszkania, domu). Kredyt może być udzielany w PLN, walucie obcej (np. EUR, USD, JPY, CHF)  lub  denominowany – w umowie mamy konkretną kwotę w walucie krajowej PLN, ta kwota dzielona jest na transze i przeliczana na walutę obcą.

Zawieramy umowę z bankiem, przy czym trzeba pamiętać, że bank jest tutaj na pozycji dominującej i to on określa warunki kredytu, możliwość jego otrzymania, a później może kontrolować w jaki sposób wykorzystamy kwotę kredytu. Bank też ocenia naszą zdolność kredytową. Czyli po uzyskaniu od nas informacji dotyczących wysokości stałych opłat (np. czynsz, tel. itp.), jakie mamy inne pożyczki, czy mamy karty kredytowe (jeśli tak to jaki ma limit kredytowy), lub wysokość limitu w koncie osobistym, te wszystkie koszty odejmuje od naszych dochodów (wynagrodzenia za pracę, przychody z renty, emerytury, najmu, itp.).

Wolne środki, wynikające z różnicy pomiędzy naszymi stałymi wydatkami a przychodami, są dla banku dopiero punktem wyjścia do obliczenia ile może nam pożyczyć. Trzeba pamiętać, że każdy bank ma swoje odrębne procedury i może się zdarzyć, że w jednym banku zdolność kredytową będziemy mieli a w innym niestety nie.

Decyzja o wzięciu kredytu hipotecznego raczej jest rozważana przez pewien okres. Możemy więc wcześniej zadbać o podwyższenie swojej zdolności kredytowej, m.in. likwidując karty kredytowe, czy zmniejszając w nich limit oraz zmniejszając inne obciążenia, które obecnie posiadamy, poprzez np. zmniejszenie wysokości comiesięcznych zobowiązań.

Przy podejmowaniu decyzji czy mieszkanie kupić za gotówkę czy wziąć na jego zakup kredyt hipoteczny, będzie miała wpływ nie tylko nasza sytuacja finansowa ale i osobiste podejście. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny w większości przypadków jest kredytem długoterminowym a więc będziemy go spłacać przez okres min. 5 lat, chociaż dla większości będzie to obecnie okres 25 lat (od stycznia 2014r., wcześniej można było rozłożyć raty nawet na 40 lat). Dla wielu z nas tak długi okres spłat jest znacznym dyskomfortem, nie tylko psychicznym (przez kilkanaście lat będziemy zobowiązani do comiesięcznych rat), ale też większą ilością odsetek spłacanych bankowi. Musimy też mocno zastanowić się nad naszą sytuacją osobistą dotyczącą przyszłości i być realistami.

Jeśli jednak, nie mając gotówki, zdecydujemy się na zakup naszego mieszkania czy domu, finansując go  kredytem hipotecznym, musimy zwrócić uwagę na:

 • marżę banku – jest ona stała i nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Stanowi ona zysk banku za to, że udzielił Ci kredytu;
 • oprocentowanie kredytu – czyli tzw. stawka WIBOR, jest to oprocentowanie pieniędzy na rynku międzybankowym. Najczęściej stosuje się do przeliczania wskaźnik WIBOR 3M, czyli trzymiesięczną stawkę oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym;
 • koszty notarialne;
 • wpis do księgi wieczystej;
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych;
 • ubezpieczenie na życie;
 • ubezpieczenie: wymagane w okresie do ustanowienia hipoteki;
 •  i inne zmienne zależne od banku (mogą być tutaj np. koszty prowadzenia rachunku bankowego, który musisz założyć jeśli w danym banku chcesz wziąć kredyt hipoteczny; opłata za wcześniejszą spłatę, opłata za sporządzenie aneksu, itp.).

Finansując mieszkanie czy dom kredytem hipotecznym, oczywiście bankowi dajemy zarobić. Odkładając gotówkę, nie wiemy jednak, za jaki czas będziemy mogli kupić sobie mieszkanie. Poniżej spróbuję porównać te dwie formy finansowania ( pomijam tutaj inne czynniki ekonomiczne np. inflacja).

1. Finansowanie mieszkania kredytem hipotecznym

 • Zakup 3 pokojowego mieszkania za kwotę 300 000 zł.
 • Oprocentowanie kredytu hipotecznego: 6% (pomijam prowizję banku)
 • Wkład własny 5% = 15 000 zł
 • Okres spłaty- 25 lat
 • Raty równe: koszt kredytu wynosi 550 878,00 a suma odsetek 265 877,11, rata miesięczna 1836,26 zł
 • Raty malejące: koszt kredytu wynosi 499 462,50 a suma odsetek 214 462,50.

2. Kupno mieszkania za gotówkę

 • Przez ile lat musielibyśmy odkładać aby uzbierać 285 000 zł, biorąc pod uwagę wysokość raty – 1836, 26 zł (pomijam tutaj wartość pieniądza w czasie)?
 • Rata miesięczna 1836,26 zł
 • Oprocentowanie lokaty 4% netto rocznie (pomijam podatek od zysków)

Przy powyższych założeniach jesteś w stanie uzbierać 285 000 zł za 125 miesięcy a więc 10 lat i 4 miesiące! Zakładając, że nie skonsumujesz wcześniej uzbieranej kwoty 🙂

Kredyt hipoteczny oprocentowany
6% w skali roku
Lokata oprocentowana 4% w skali roku
Cena mieszkania

300 000,00 zł

300 000,00 zł

Wpłata własna

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Kwota kredytu

285 000,00 zł

Okres wpłat

25 lat

10 lat, 4 m-ce

Rata miesięczna

1 836,26 zł

1 836,26 zł

 3.  Alternatywą może być zakup mieszkania posiłkując się kredytem hipotecznym i jednoczesne inwestowanie długoterminowe.

Finansując mieszkanie kredytem hipotecznym mamy obawę, że możemy znaleźć się w sytuacji kryzysowej i nie będziemy mogli, w pewnym okresie czasu wpłacać raty, i co wtedy? Dobrym rozwiązaniem przy takich obawach jest jednoczesne założenie inwestycji długoterminowej. Mamy wtedy „poduszkę finansową”. W sytuacji gdybyśmy nie mogli opłacić raty kredytu możemy wykorzystać dotychczasowe wpłaty na inwestycję i z inwestycji opłacić raty. A gdy nie zdarzy się nam sytuacja kryzysowa możemy wcześniej spłacić kredyt hipoteczny tą inwestycją długoterminową.

Graficzne przedstawienie spłaty kredytu hipotecznego razem z inwestycją długoterminową:

Tabela: Saldo kredytu i inwestycji w każdym roku.

rok

saldo kredytu

na koniec roku

saldo inwestycji

na koniec roku

1

541 072,16 zł

8 173,87 zł

2

530 661,51 zł

16 746,57 zł

3

519 608,76 zł

25 737,59 zł

4

507 874,30 zł

35 167,32 zł

5

495 416,08 zł

45 057,18 zł

6

482 189,47 zł

55 429,61 zł

7

468 147,06 zł

66 308,17 zł

8

453 238,56 zł

77 717,55 zł

9

437 410,53 zł

89 683,65 zł

10

420 606,26 zł

102 233,63 zł

11

402 765,54 zł

115 396,00 zł

12

383 824,44 zł

129 200,62 zł

13

363 715,10 zł

143 678,84 zł

14

342 365,46 zł

158 863,52 zł

15

319 699,02 zł

174 789,15 zł

16

295 634,57 zł

191 491,86 zł

17

270 085,87 zł

209 009,59 zł

18

242 961,38 zł

227 382,09 zł

19

214 163,91 zł

246 651,08 zł

20

183 590,28 zł

266 860,31 zł

21

151 130,93 zł

288 055,64 zł

22

116 669,57 zł

310 285,21 zł

23

80 082,70 zł

333 599,46 zł

24

41 239,23 zł

358 051,34 zł

25

0,00 zł

383 696,35 zł

saldo-kredytu-inwestycji

Przyjmując średnioroczny zwrot z inwestycji na poziomie 7% przy wpłatach miesięcznych – 663,74 zł (dobijając do równego rachunku 2500 zł razem z ratą kredytu hipotecznego)  po 25 latach osiągamy 383 696,35 zł.  Jeśli doczekamy do końca spłat kredytu hipotecznego a jednocześnie będziemy inwestować, po 25 latach mamy spłacony kredyt hipoteczny a za pieniądze z inwestycji długoterminowej możemy kupić drugą nieruchomość, która będzie nam przynosiła zyski czy to z najmu, czy z późniejszej jej sprzedaży.

Decyzja zakupu mieszkania/ domu jest zawsze trudna, gdyż wpływa na nią wiele czynników, między innymi: czy będziemy się dobrze czuć w tym mieszkaniu, czy sytuacja życiowa nie wymusi na nas zmiany miejsca zamieszkania, itp. Niemniej, finansowanie nieruchomości kredytem hipotecznym, analizując powyższe przykłady, ma plusy i minusy i to od nas zależy, który sposób zakupu naszego wymarzonego „M” wybierzemy.

Oczywiście życzę jak najlepszych wyborów dla każdej z nas 🙂

Beata SawickaAutor: Beata Sawicka
Doradca ds. Inwestycji
email: beata.sawicka@szkolainwestowania.pl
tel: 508 232 272

Dodaj komentarz