MODA NA ABSOLUT?

Czym jest tytułowy ABSOLUT? Bynajmniej nie chodzi o popularną markę alkoholową o mocy 40%. Chociaż 40% to realna stopa zwrotu do osiągnięcia w 4-5 letnim horyzoncie z inwestycji o charakterystyce ‘absoluta’. Absolut to uproszczone i zapisane wprost z wymowy określenie strategii absolutnej stopy zwrotu. Zatem pozostajemy w temacie naszego zainteresowania – inwestycji. W ostatnich miesiącach obserwujemy zarówno wzmożony popyt na rozwiązania z segmentu ‘absolute return’, jak i większą aktywność producentów strategii zarządzania aktywami – towarzystw funduszy inwestycyjnych. Chyba zwęszyli, że to będzie dobry kierunek.

Czym są strategie absolutnej stopy zwrotu?

Strategie ‘absolute return’ mają na celu generowanie dodatniej stopy zwrotu w określonym horyzoncie czasowym niezależnie od koniunktury panującej na rynkach. To znaczna różnica w porównaniu do klasycznych strategii inwestycyjnych, których zadaniem jest pobicie benchmarku. Gdy benchmarkiem (portfel wzorcowy, który jest punktem odniesienia do oceny wyników zarządzającego) funduszu akcji jest przykładowo indeks WIG, w sytuacji kryzysu i straty indeksu rzędu 40% w jednym roku, strata funduszu na poziomie 30% jest sukcesem. To nie żart! Obiektywnie to prawda, bo fundusz inwestuje w aktywa zgodnie z polityką inwestycyjną i portfelem wzorcowym. Jednak chyba marne to dla Ciebie pocieszenie? Alternatywna strategia absolutnej stopy zwrotu to bardziej elastyczny sposób zarządzania portfelem, który umożliwia lokowanie środków w różne klasy aktywów i wykorzystywanie różnych instrumentów finansowych (w tym także instrumentów pochodnych), by zapewnić możliwość osiągania zysku ‘absolutnego’, niezależnego np. od aktualnej kondycji rynków akcji.

Inwestorzy wybierają elastyczność i niezależność

Właśnie dzięki temu, strategie absolutnej stopy zwrotu zyskują coraz więcej zwolenników. To dość logiczne, jeśli jakość tych rozwiązań rzeczywiście pozwala konsekwentnie osiągać zyski, to w obliczu niepewności i wysokiej zmienności na rynku właśnie tam przelewasz swoje pieniądze. Proste.

Czy to nowość na rynku?

Nie. Pierwsze fundusze absolutnej stopy zwrotu w Polsce zostały uruchomione już w 2005 roku, czyli ponad dekadę temu. Pozostaje zatem pytanie, dlaczego dotychczas nie było o nich tak głośno? Można pokusić się o stwierdzenie, że pierwsze ‘absoluty’ były tylko dobrym opakowaniem marketingowym, a rzeczywiście realizowana przez fundusze strategia była bardziej zbliżona do strategii aktywnej alokacji. Aktywna alokacji w funduszu akcyjnym zakładała tylko tyle, że fundusz dynamicznie i elastycznie może zwiększać lub zmniejszać alokację (zaangażowanie) w akcje w zależności do kierunku na rynku (o aktywnej alokacji pisałem już w innym artykule, znajdziesz go tutaj). Wtedy jeszcze te strategie nie zakładały takiego znaczenia dywersyfikacji w różne klasy aktywów lub wykorzystywania instrumentów pochodnych. Zresztą, rozwiązania otwarte (FIO) mocno ograniczają prawnie wykorzystywanie instrumentów pochodnych i mają węższe limity narzucone ustawą. Dopiero dynamiczny rozwój segmentu FIZ (Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych) pomógł budować dzisiejszy kształt rynku rozwiązań ‘absolute return’.

Jak zatem dzisiaj wygląda rynek ‘absolute return’

Z roku na rok oferta strategii ‘absolute return’ szybko rosła. Dzisiaj inwestorzy mają do dyspozycji 122 rozwiązania z tego segmentu i łącznie ulokowali w nich 13 mld złotych. Dla porównania, w funduszach mieszanych, które reprezentują klasyczny i nieco przestarzały model dywersyfikacji ulokowano 31 mld złotych. W ciągu ostatnich 5 lat wzrost aktywów pod zarządzaniem wzrósł o 350%, a gdy jeszcze 5 lat temu powstały 22 takie rozwiązania, w samym 2015 uruchomiono prawie 2 razy więcej funduszy absolutnej stopy zwrotu [1]. W tym samym czasie wspomniane fundusze mieszane straciły udział w rynku z ponad 25% do 12% obecnie, przy dynamice wzrostu aktywów bliskiej zeru.

Czy wszystkie strategie absolute return są takie same?

Niekoniecznie, zanim pospiesznie podążysz za rynkowym trendem, zwróć uwagę na różnice między różnymi odmianami strategii absolutnej stopy zwrotu. Ten segment nie jest jednorodny, zarządzający mogą w ramach realizowanej strategii skupić się tylko na wybranej klasie aktywów, instrumentach, czy rynkach. Warto również zwrócić uwagę na doświadczenie, powtarzalność wyników i kompetencje zarządzających.

Jakie są zatem odmiany strategii absolutnej stopy zwrotu?

MULTI-ASSET Zarządzający mogą wybierać między różnymi segmentami rynku (klasami aktywów) w zależności od aktualnej sytuacji, czyli kluczem jest decyzja o zaangażowaniu w daną klasę aktywów (akcje, obligacje, surowce, waluty, inne) i wybór właściwego momentu alokacji

AKCYJNE

(W TYM LONG/SHORT)

W klasycznym podejściu fundusz kupuje akcje spółek z wysokim potencjałem wzrostu o silnych fundamentach, które z założenia są mniej podatne na wahania rynkowe, stosując przy tym aktywną alokację. Ostatnio coraz więcej funduszy stosuje strategię long/short, która polega na zajmowaniu długiej pozycji (zakupie) na najbardziej atrakcyjnych spółkach i jednocześnie krótkiej pozycji (krótka sprzedaż) na najsłabszych walorach. Taka strategia pozwala uniezależnić się od kierunku indeksu i zarabiać zarówno przy wzrostach, jak i spadkach. Przy idealnym zestawieniu długich i krótkich pozycji można uzyskać w ten sposób portfel neutralny do rynku (‘strategia market neutral’). W przypadku braku dostępności spółek do krótkiej sprzedaży wykorzystywane są często kontrakty terminowe na indeksy.
DŁUŻNE Wbrew pozorom na rynku długu również można korzystać z krótkiej sprzedaży, instrumentów pochodnych na stopę procentową, czy arbitrażu. Bez benchmarku zarządzający może wykorzystywać obligacje różnych emitentów z całego świata, przy dużej aktywności i wykorzystaniem licznych strategii zabezpieczeń (także ryzyka walutowego).
ALGORYTMICZNE W funduszach algorytmicznych udział człowieka jest ograniczony. Zarządzający budują strategie inwestycyjne w oparciu o złożone modele ilościowe, które po zaprogramowaniu wysyłają automatyczne sygnały kupna i sprzedaży określonych instrumentów, co przyspiesza i automatyzuje proces decyzyjny.

Jak się tu odnaleźć, nie stracić, a przede wszystkim zyskać?

No właśnie. To nie są standardowe strategie i ich zrozumienie oraz spozycjonowanie konkretnych propozycji z rynku może przyprawić o ból głowy. Jeśli nie śledzisz na bieżąco sytuacji na rynkach kapitałowych samodzielnie, a nie chcesz zbyt dużo ryzykować nawet w średnim, czy krótkim terminie, strategie absolutnej stopy zwrotu mogą być dla ciebie dobrym rozwiązaniem, bo są elastyczne i w dużym stopniu uniezależniają wynik twojej inwestycji od aktualnej koniunktury na rynkach. Pamiętaj jednak, że poszczególne strategie stosowane przez zarządzających mogą się od siebie mocno różnić, stąd i wyniki funduszy z tego segmentu są bardzo różne. Kluczem przy wyborze funduszu z tej kategorii powinna być wysoka selekcja,  poszukiwanie bezpieczeństwa, niskiej zmienności, stabilnego i systematycznego dochodu, a dopiero na końcu maksymalizacja stopy zwrotu. Tak też często podchodzą do swoich portfeli zarządzający, w pierwszej kolejności unikając strat.

 

Bądź czujny i czekaj na kolejną dawkę wiedzy!

Już wkrótce przygotuję dla ciebie kolejny artykuł dotyczący strategii absolutnej stopy zwrotu, zawierający przegląd rynkowy konkretnych funduszy i ich analizę.

Łukasz Dybek
Investment Portfolio Manager
Makler Papierów Wartościowych (nr 3110)

[1] Źródło: Analizy Online, dane na maj 2016.

Dodaj komentarz