looking-650

Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów na przyszłość oraz stawianiem celów, jakie zamierzamy osiągnąć.

Podobny charakter będzie mieć nasz noworoczny komentarz, a o pomoc w jego konstrukcji „poprosiliśmy” znanych noblistów.

CZYTAJ CAŁY KOMENTARZ (pdf) »
eques_logo_250

Dodaj komentarz