Ostatnie miesiące obfitowały w wiele wydarzeń zarówno gospodarczych jak i politycznych. Miały one wyraźny wpływ na kształtowanie się rynków kapitałowych w Polsce i zagranicą.

Przede wszystkim należy zauważyć, że bezspornym jest fakt, iż gospodarki światowe wychodzą stopniowo ze stagnacji i następuje umiarkowane ożywienie.

Stabilizacja Sytuacji w USA

obamaRynki światowe są systemem naczyń połączonych i do niedawna wszystkie oczy zwrócone były w kierunku problemu politycznego, z którym zmagało się USA, który hamował wzrosty na giełdach światowych, również polskiej.

Problem rozpoczął się 1 października 2013 z powodu braku uchwalonego budżetu na kolejny rok budżetowy oraz braku decyzji o podwyższeniu limitu długu publicznego USA co groziło niewypłacalnością Stanów Zjednoczonych (więcej o paraliżu w USA).

Biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje rynki na zawirowania w USA zareagowały dosyć spokojnie poruszając się w trendzie bocznym i nie mieliśmy do czynienia z nerwowym raptownym obsunięciem indeksów.

17 października 2013 r. Barack Obama podpisał ustawę zapobiegającą niewypłacalności państwa. Jednocześnie setki tysięcy pracowników Państwowych, którzy przez 16 dni byli na przymusowych urlopach wrócili do pracy oraz otrzymają wynagrodzenie za czas paraliżu rządu.

To pozytywne zakończenie problemów politycznych oznacza prawdopodobną kontynuację trendu wzrostowego w najbliższym czasie. Tym samym inwestorzy inwestujący wg Algorytmu SISI w najbliższym czasie powinni uczestniczyć w rynku akcyjnym.

Ożywienie w Strefie Euro

ue (1)

Po sześciu kwartałach spadków PKB w strefie euro, ostatnie wskaźniki zaufania bazujące na badaniach ankietowych pokazują pewną  poprawę z niskich poziomów, a bezrobocie w Europie przestało rosnąć. W pozostałej części roku 2013 i w 2014 r. należy spodziewać się poprawy eksportu dzięki stopniowemu odbiciu w popycie globalnym.

Największe gospodarki europejskie maja się coraz lepiej

Dla Europy kluczowa jest obecna sytuacja gospodarek niemieckiej, francuskiej i brytyjskiej, a te mają się ostatnio znacząco lepiej.   Gospodarka Wielkiej Brytanii rosła w drugim kwartale mocniej niż zakładały wcześniejsze szacunki. Wzrost napędza przemysł i budownictwo. W drugim kwartale produkt krajowy brutto w Wielkiej Brytanii wzrósł o 0,7%. wobec poprzedniego kwartału, kiedy gospodarka rosła w tempie 0,3%.

Również pozytywnie możemy się odnieść do  niemiecko-francuskiego silnika strefy euro. Dane o PKB obu krajów nie tylko okazały się lepsze niż w pierwszym kwartale, lecz również pozytywnie zaskoczyły rynek. W II kwartale tego roku niemiecka gospodarka zanotowała wzrost o 0,7%. w ujęciu kwartalnym – to najlepszy wynik od I kw. 2012 r. W drugim kwartale 2013 r. do wzrostu PKB przyczynił się głównie popyt wewnętrzny. Natomiast Francja nazywana drugą gospodarką strefy Euro od kwietnia do czerwca tego roku urosła o 0,5%.

pmi

Ożywienie w Polsce

Wzrost eksportu

Na rodzimym rynku mamy do czynienia z napływem pozytywnych danych makroekonomicznych. Głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce w II kw. dodatni bilans w handlu zagranicznym. W pierwszym półroczu sprzedano za granicą towary warte ponad 74 mld euro. Było to o 6% więcej niż przed rokiem.

Tańsze kredyty

oszczędnosc-pieniedzyPozytywnym sygnałem pokazującym trwalsze ożywienie w gospodarce jest dynamika udzielanych kredytów. Złotowe kredyty mieszkaniowe powiększyły się o blisko 2,3 mld zł, a konsumpcyjne o ponad 1,1 mld zł. Z pomocą przyszły niskie stopy procentowe. Seria obniżek stóp rozpoczęta w listopadzie 2012 r., ruszyła z pułapu 4,75% aby na początku lipca tego roku dojść do poziomu 2,5 %.

Jak poziom stóp procentowych wpływa na koszt kredytu obrazuje różnica w ratach takiego samego kredytu mieszkaniowego (300 000 zł na 30 lat z marżą banku 1,5%):

 • W lipcu 2012 r. rata takiego kredytu wynosiła 1896 zł (WIBOR 3M na poziomie 5%, oprocentowanie nominalne 6,5%)
 • We wrześniu 2013 r. rata tego samego kredytu wynosi 1467 zł (WIBOR 3M na poziomie 2,7%, oprocentowanie nominalne 4,2%)

Różnica wynosi więc 429 zł /miesięcznie (czyli 154 440 zł w całym okresie kredytowania!)

Gdyby zaoszczędzoną kwotę inwestować regularnie, to dzięki tym różnicom moglibyśmy kredyt spłacić nawet dwa razy szybciej! (co przedstawia poniższy rysunek).

Inwestycja-pod-kredyt

Polacy nie wiedza gdzie lokować swoje oszczędności

gdzie zainwestowacNieatrakcyjne oprocentowanie lokat bankowych powoduje zwiększający się udział depozytów bieżących (rachunków bieżących/oszczędnościowych) w naszych oszczędnościach.

Większość z nas nie inwestuje jednak posiadanych oszczędności (na niskooprocentowanych rachunkach bieżących mamy ponad 200 mld zł! Czyli średnio ponad 15 tys. zł na osobę pełnoletnią).

Udział-depozytów

Rozstrzygnięcie kwestii OFE

skutki-zmian-w-ofePrzedstawione we wrześniu przez rząd założenia reformy są w praktyce połączeniem pierwszego i drugiego z trzech zaprezentowanych pod koniec czerwca wariantów (zobacz komentarz do zmian w OFE).

Rynek decyzję o OFE już zdyskontował dużą przeceną w drugim tygodniu września. Obecnie sprawa reformy OFE odeszła na dalszy plan z perspektywy rynków i powróci z początkiem 2014 r. podczas wdrożenia.

Wall Street coraz dalej od rzeczywistości

Od wyznaczonego w marcu 2009 r. dna, S&P 500 (indeksu 500 największych amerykańskich spółek) wzrósł już o 146%. Skumulowane zyski spółek wchodzących w skład indeksu wzrosły w tym samym czasie o niewiele ponad 70%. Po raz ostatni ceny akcji wyprzedzały „fundamenty” tak mocno w 1999 r., kiedy walory spółek S&P500 wyceniane były na 30-krotność raportowanych zysków. Rok później na Wall Street zawitała bessa, a główny indeks stracił 49%.

Rozjazd cen akcji i zysków wypracowywanych w spółkach jeszcze dobitniej pokazuje, że kondycja amerykańskich – a przez to i światowych – giełd niezmiennie uzależniona jest od działań Rezerwy Federalnej, a te są nadal pomyślne dla rynków. Wobec tego oczekuje się dalszych wzrostów lecz należy zachować ostrożność i monitorować działania FEDu w najbliższych miesiącach.

Raport OECD

Sierpniowy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczący indeksów wyprzedających koniunkturę pokazał nasilenie spowolnienia w gospodarkach wschodzących. Wskaźniki pokazały negatywny zwrot w krajach zaliczanych do BRIC – czyli Brazylii, Rosji, Indiach oraz Chinach. Wyjątkiem wśród rynków wschodzących jest Polska – indeks wyprzedzający koniunkturę rośnie nad Wisłą już od kilku miesięcy.

mapa-zyskow-i-strat

Gospodarki rozwinięte zaczynają dynamicznie rosnąć. Raport OECD pokazał pozytywny wzrost w krajach strefy euro – zwłaszcza w Niemczech. Dywergencje (rozbieżności) na rynkach akcji skłaniają do przemyślenia strategii inwestycyjnej i wybraniu właściwych narzędzi inwestycyjnych, które pozwolą na geograficzną dywersyfikację portfela inwestycyjnego i szybką reakcję na otoczenie rynkowe (np. Unit – Link).

Rys. Średnia stopa zwrotu z funduszy akcji w poszczególnych rejonach z ostatnich 3 miesięcy.

Czarny kwartał dla złota

W drugim kwartale złoto straciło na wartości prawie 25 proc. To najgorszy kwartalny wynik, odkąd w 1971 roku uwolniono ceny kruszcu. Fundusz inwestycyjny ETF Market Vectors Gold Miners skupiający akcje spółek wydobywczych stracił na wartości w ciągu minionego półrocza 35%. Od rekordu z września 2011 roku jest już o 64% niżej. Wiele spółek zaczęło głośno mówić o anulowaniu lub odłożeniu w czasie niektórych projektów wydobywczych.

złoto

Sytuacja polityczna –  Syria, Turcja i Egipt

W ostatnich miesiącach mocno ucierpiał akcyjny rynek turecki, który ostatnimi laty był bardzo popularną formą lokowania kapitału przez inwestorów zagranicznych. Impulsem do korekty indeksów okazały się majowe protesty. Później sytuację pogorszyły komunikaty dotyczące planowanego zakończeniu programu QE3. To zapoczątkowało odpływ funduszy z rynków wschodzących, w tym z Turcji. Spiralę negatywnych zdarzeń zwieńczyły przybierające na sile konflikty społeczne w Egipcie i groźba umiędzynarodowienia konfliktu w Syrii.

W najbliższej przyszłości rynki wschodzące, w tym Turcja powinny wracać stopniowo  do łask ze względu na oddalenie interwencji zbrojnej w Syrii (możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu) oraz utrzymania w najbliższym czasie programu QE3 na obecnym poziomie.

Pozytywne Długoterminowe Perspektywy

Poprawa wskaźników makroekonomicznych w kraju, niskie stopy procentowe, zwiększająca się aktywność w sektorze produkcyjnym (wskaźnik PMI) oraz niskie wyceny księgowe spółek na giełdzie przemawiają za kontynuacją trendu wzrostowego (choć może on być w niedługim czasie przerwany korektą ze względu na możliwość realizacji zysków przez inwestorów uczestniczących w ostatnich wzrostach).

Pozytywne nastroje podziela 60,7% inwestorów, którzy spodziewają się, że w najbliższych 6 miesiącach będziemy mieli do czynienia z trendem wzrostowym na giełdach.

nastroje inwestorów

Rys. Indeks Nastrojów Inwestorów (24.10.2013)

Aktywność podstawą długoterminowego sukcesu

Mimo iż ostatnie 12 miesięcy pozwoliły zarobić nawet kilkadziesiąt procent, każdorazowa decyzja w wejściu na rynek akcji oraz dobór narzędzi inwestycyjnych powinny być poprzedzone rzetelną analizą zasobów oraz poziomu akceptowalnego ryzyka inwestora.

Dodatkowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo inwestycji jest aktywne reagowanie na zmiany trendów na rynkach i przenoszenie kapitału pomiędzy rynkiem akcyjnym a pieniężnym w odpowiednich momentach (np z wykorzystaniem algorytmów inwestycyjnych).

Chcesz wiedzieć jak wykorzystać aktualną sytuację na rynku w Twoim indywidualnym przypadku? Zapisz się na bezpłatne konsultacje w Szkole Inwestowania! Pokażemy Ci możliwości jakie aktualnie daje rynek finansowy.

Umów bezpłatne konsultacje

W opracowaniu artykułu korzystano z materiałów:  GPW podała skład nowego indeksu WIG30  (bankier), Silnik europejskiego rozwoju na wyższym biegu (Forsal, bankier), Czarny kwartał dla złota (forsal), Raport OECD (bankier), Wall Street coraz dalej od rzeczywistości (bankier), Ozywienie w Polsce (forsal, bankier), Sytuacja W turcji (analizy.pl), Diagramy (analizy.pl) , sondaz nastrojow (sii.org.pl)

Dodaj komentarz
 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (PSF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (EPEF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Implus

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Asy Obligacji

Inne Dokumenty Open Life

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

     

    CLOSE

     

    Informacje

    Dokumenty

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      Anthony Robbins

     Millions and Dragons

     Success & Change

      

     Procedura Sprzedazy Szkoleń Mateusza Grzesiaka

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      


       

      CLOSE
      Pobierz materiały dla - Arkley II

       

      Informacje

      Dokumenty

       

      Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
      Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

       

      CLOSE

      Myślisz o inwestycji?

      Skontaktuj się z nami!

      x

      Zadzwoń, wyślij SMS o treści "INWESTYCJA"
      pod numer 786 843 743,

      Skontaktujemy się z Tobą w 24 h.