Komentarz rynkowy (11 kwietnia 2016)

Algorytm SISI: kwartalna aktualizacja portfela

2 marca Algorytm SISI® wygenerował sygnał powrotu do rynku akcji. Wskazania algorytmu się potwierdziły, gdyż od tego czasu większość wskazanych rynków akcyjnych kontynuowała wzrosty. Obecnie zakładamy utrzymanie alokacji w akcje, pozostawiając przy tym bez zmian dotychczasowy skład portfela.

Sytuacja makroekonomiczna nie uległa znaczącej zmianie, większość czynników fundamentalnych wskazuje na poprawę koniunktury gospodarczej, dlatego w perspektywie średnioterminowej wydaje się warto utrzymać ekspozycję na ryzykowne aktywa. Od miesięcy już tradycyjnie podstawowymi elementami, które trapią inwestorów na całym świecie są polityka banków centralnych, notowania ropy naftowej i transformacja w Chinach.

003-money

Po pierwsze FED i EBC – kto głośniejszy, jastrzębie czy gołębie?

W marcu usłyszeliśmy od Fedu bardziej gołębie niż dotychczas stanowisko dotyczące cyklu podwyżek stóp procentowych. Sytuacja w światowej gospodarce nie poprawia się tak szybko jak oczekiwano, prognozy inflacyjne również nie wymuszają szybkich podwyżek stóp, dlatego Janet Yellen (szefowa Fed) poinformowała o zwolnieniu cyklu podwyżek. Fed sugeruje dwie podwyżki w tym roku, wobec czterech zapowiadanych jeszcze w grudniu. To z kolei należy zestawić z dobrymi danymi makro zza oceanu. PKB w USA w IV kwartale 2015r. wzrosło w tempie 1,4% r/r (wobec prognozy 1%). Wskaźnik ISM przemysłu wzrósł z 49,5 pkt w lutym do 51,8 pkt w marcu, więcej niż oczekiwano. ISM dla usług również pokazał odczyt powyżej oczekiwań co pokazuje, że konsumpcja ma się coraz lepiej. Zwiększona konsumpcja, poprawa na rynku pracy, zwolnienie cyklu podwyżek stóp, i powolny, ale jednak wzrost cen to czynniki, które powinny wpływać na poprawę wyników spółek, co jest dobrym sygnałem dla inwestorów na rynkach akcji.

W Europie z kolei, 10 marca 2016r. Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe (podstawowa z 0,05% do 0%, kredytowa z 0,3% do 0,25%, a depozytowa z -0,30% do -0,40%) oraz zwiększył skalę luzowania ilościowego do 80 mld euro miesięcznie, włączając obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym. Prezes EBC Mario Draghi twierdzi, że nie zabraknie mu amunicji do stymulowania gospodarki, ale ostatnie działanie mają podwójny wydźwięk. Z jednej strony pozytywny, bo większa ilość pieniądza na rynku powinna zwiększyć akcję kredytową i spowolnić tendencje deflacyjne (prognoza inflacji HICP na ten rok została obniżona z 1% do zaledwie 0,1%), z drugiej negatywny, bo tak odważne działania mogą potwierdzać obawy o stan gospodarki strefy euro. W lutym zamówienia w niemieckim przemyśle, największej gospodarce strefy euro,  wyrównane o czynniki sezonowe i inflację, spadły o -1,2% w stosunku do stycznia. Konsensus rynkowy zakładał niewielki wzrost. Głównym powodem słabych danych był spadek zamówień z pozostałych krajów strefy euro. Ponadto, gorsze od oczekiwań okazały się publikacje wskaźników PMI dla usług za marzec nie tylko dla Niemiec, ale również dla Francji, Wielkiej Brytanii i całej strefy euro. Podsumowując, skala stymulowania gospodarki przez EBC jest tak duża, że w szerszej perspektywie należy spodziewać się pozytywnych efektów. Jedna z podstawowych zasad inwestowania zakłada, aby nie walczyć z bankiem centralnym. Jednak na ile będą to działania skuteczne i jak szybko zobaczymy ich efekty, to się okaże. Perspektywa dla akcji spółek ze strefy euro pozostaje umiarkowanie pozytywna z założeniem pewnej ostrożności i w dalszym ciągu większą ekspozycją na małe i średnie spółki.

001-oil

Czarne złoto wciąż ‘szarpie’ indeksami

Od pewnego czasu indeksy rynków akcji ‘chodzą’ tak, jak ropa. Z jednej strony wynika to z faktu, że kraje emerging markets, często uzależnione od eksportu ropy, ważą coraz więcej w światowym PKB i ich bilans handlowy oraz dynamika wzrostu gospodarki mają duży wpływ na całą światową gospodarkę. Po drugie ceny ropy naftowej poniżej 45-50 USD za baryłkę są poniżej opłacalności wydobycia amerykańskich firm, które bazują na ropie z łupków, a więc w chwili obecnej funkcjonują na stracie (pamiętajmy, że ich długi to bardzo wrażliwy składnik amerykańskiego rynku obligacji korporacyjnych). Kończąc na fakcie, że ropa jest w cenie niemalże każdego towaru i to często z dużym udziałem, więc przy taniej ropie ciężko ‘dźwignąć’ CPI i poprawić wyniki sprzedaży spółek ‘tylko’ samym wzrostem cen. Od połowy stycznia obserwujemy odbicie cen ropy i w marcu ten ruch był kontynuowany, co miało pozytywny wydźwięk w cenach indeksów, w tym krajów EM. Powrót kapitału na ryzykowne rynki to nie tylko kwestia taniej ropy, do tego przyczyniły się także ‘gołębie’ podejście Fedu i osłabienie dolara. Nie wiadomo jak długo północny kierunek na cenach ropy się utrzyma, jednak póki co czarne złoto wciąż sprzyja rynkom akcji. W obliczu spadku zapasów ropy naftowej w USA wg ostatnich danych i propozycji Rosji w zakresie takiego ustalenia podaży ropy na rynku, który ukształtuje cenę na poziomach 45-50 USD, jest jeszcze niewielki potencjał do wzrostów. Nie mniej jednak należy pamiętać, że w krótkim terminie tania ropa wcale nie jest zła z punktu widzenia stymulowania popytu konsumenckiego, szczególnie dla amerykańskiego i europejskiego konsumenta.

002-china

Chiny – sygnalizator świetlny dla inwestycji w portfele emerging markets.

Dla wszystkich gospodarek wschodzących i rozwijających się jednym z najważniejszych czynników wpływających na określenie kierunku inwestycyjnego są wydarzenia w Chinach. W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z ogromnymi odpływami kapitałów z Państwa Środka. Analitycy prognozują poprawę w tym obszarze. Dane makro być może są zapowiedzią tej poprawy. Indeks PMI sektora przemysłowego Chin, opracowany przez Caixin Media i Markit Economics, wzrósł w marcu do 49,7 pkt z 48,0 pkt w lutym, przy konsensusie rynkowym na poziomie 48,3 pkt. Indeks giełdy w Shanghaju (Shanghai Composite) po spadkach w styczniu i lutym odbił i zyskał w marcu ponad 10%. Do optymizmu jeszcze daleko, ale w perspektywie średnioterminowej może warto zastanowić się nad doważeniem emerging markets w portfelu akcyjnym. Na ten moment pozostajemy jeszcze w gospodarkach rozwiniętych, które jako pierwsze dają zawsze sygnał do wzrostów i ‘wyciągają’ świat z marazmu, a przy zmniejszonej awersji do ryzyka na świecie, rozważymy fundusze rynków rozwijających się. W tej grupie wykorzystujemy jedynie akcje polskich spółek, przy których nie jesteśmy narażeni na ryzyko walutowe.

Polska – blue chipy liderem wzrostów

Mimo słabych wyników spółek za 2015 rok, trwa odreagowanie na warszawskim parkiecie. Poza czynnikami zewnętrznymi, o których była mowa powyżej, inwestorzy postanowili skorzystać z przeceny, znacznie głębszej niż na zachodnich parkietach. Zakupy trwają i wzrosty zapoczątkowane w połowie stycznia są kontynuowane, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Co ciekawe, nieco więcej skorzystały duże spółki, indeks WIG20 od dnia wygenerowania sygnału wejścia (2 marca) wzrósł 5,17%, gdy w tym samym czasie indeks szerokiego rynku WIG zyskał 4,81%. Być może, przy ‘koszykowym’ postrzeganiu Polski w ramach krajów CEE, większy kapitał zachodnich inwestorów wraca w pierwszej kolejności na najbardziej płynne walory, co może potwierdzać dość znaczne umocnienie złotego względem dolara i euro. Dodatkowo w ostatnich dniach politycy partii rządzącej sugerowali, że mogą rozważyć częściową rewizję (na korzyść spółek) podatków, m.in. bankowego oraz od kopalin. Chociaż na rynku pojawiają się sygnały o możliwej, kolejnej obniżce ratingu Polski, na inwestorów zdaje się te informacje nie mają większego wpływu. Podsumowując, sytuacja zewnętrzna i czynniki lokalne dają solidne podstawy do kontynuacji wzrostów także na naszym parkiecie, ale nie zapominajmy, że w krótkim terminie może pojawić się drobna korekta.

Łukasz Dybek
Investment Portfolio Manager
Dział Analiz i inwestycji Kapitałowych Szkoły Inwestowania

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zaciekawił Cię temat inwestycji z Algorytmem SISI® i chcesz dowiedzieć się jak skutecznie pomnażać swój kapitał, zamów bezpłatne konsultacje w Szkole Inwestowania!

Otrzymasz możliwość rozmowy z naszym Ekspertem.

OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ PORADĘ »

Dodaj komentarz

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA OTWARTE

KONSULTACJE Z DORADCĄ

CERTYFIKATY / POZWOLENIA

http://szkolainwestowania.pl/wp-content/uploads/2014/08/komisja-nadzoru-finansowego.jpg
http://szkolainwestowania.pl/wp-content/uploads/2016/03/AFI_SI-2.jpg
 
CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE
   CLOSE
   CLOSE
   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

    


     

    CLOSE
    Pobierz materiały dla - Arkley II

     

    Informacje

    Dokumenty

     

    Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
    Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

     

    CLOSE