Według szacunków Analiz Online w styczniu do detalicznych TFI (Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych) napłynęło ok. 1,6 mld złotych. Jest to najlepszy wynik od 5 lat, a styczeń ma szansę stać się przełomem, gdyż w całym ubiegłym roku wpływy w tym segmencie wyniosły 1,3 mld złotych.

Portfel-Inwestycyjny

Chociaż obecnie w zbiorowych formach inwestowania jest zgromadzone rekordowa ilość 147 mld złotych to biorąc pod uwagę fundusze detaliczne daleko im do poziomów z I połowy 2007 roku. Zdaniem zarządzającego Quercus TFI dobra passa na tym rynku będzie kontynuowana.

Jest to ot tyle istotne, dla rozwoju sytuacji na GPW, że bez „polskiego” paliwa w postaci wpłat rodzimych inwestorów trudno o prawdziwą hossę na szerokim rynku giełdowym (fundusze zagraniczne typu Emerging Markets bądź Europa Wschodząca skupiają się głównie na najpłynniejszych spółkach z WIG 20).

Jak wyglądały miesięczne salda wpłat do funduszy na tle notowań WIG przedstawia poniższy wykres:

Miesięczne salda wpłat do funduszy TFI na tle notowań WIG

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Wpływy do TFI są nierozerwalnie związane z koniunkturą na giełdzie, zazwyczaj saldo zmienia się z kilkumiesięcznym opóźnieniem (sentyment inwestorów indywidualnych nie zmienia się tak szybko jak profesjonalistów).

To, co daje się łatwo zauważyć to obecność dodatnich sald wpływów w okresach giełdowej prosperity, a ponieważ inwestorzy indywidualni są zazwyczaj spóźnieni w swoich decyzjach wyjątkowo duże napływy środków zbiegają się zazwyczaj z finalną fazą giełdowej hossy.

Na szczęście w obecnym momencie jesteśmy daleko od takiej sytuacji, sytuacja makroekonomiczna świadczy raczej o początkowej fazie wzrostowego rynku.

Źródła: analizy.pl, izfa.pl

Dodaj komentarz